Links

Neden for finder du links til danske og europæiske jernbaneselskaber og -organisationer.

Danske infrastrukturforvaltere

pil Midtjyske Jernbaner A/S
  Midtjyske Jernbaner A/S kører passager- og godstrafik på følgende baner: Odder – Århus og Vemb – Lemvig - Thyborøn.
 
pil Nordjyske Jernbaner A/S
  Nordjyske Jernbaner A/S kører passagertrafik på følgende strækninger: Hjørring - Hirtshals og Frederikshavn – Skagen. Derudover køres der mellem Hjørring og Frederikshavn.
 
pil Hovedstadens Lokalbaner A/S
  Ansvarlig for følgende jernbaner i hovedstadsområdet: Hillerød-Frederiksværk-Hundested, Hillerød-Kagerup-Tisvildeleje/Gilleleje, Helsingør-Hornbæk-Gilleleje, Lyngby-Nærum, Køge-Hårlev-Rødvig/Fakse Ladeplads, Hillerød-Snekkersten
 
pil Metroen
  Den københavnske metro
 
pil Sund & Bælt
  Sund & Bælt ejer jernbaneforbindelserne over Storebælt og Øresund. Sund & Bælt varetager teknisk drift og vedligehold af jernbaneforbindelsen over Storebælt.
 

Internationale infrastrukturforvaltere

pil Estland: EVR
  Den estiske jernbanevirksomhed
 
pil Finland: RHK
  Den finske baneadministrator
 
pil Frankrig: Réseau Ferré de France
  Den franske banestyrelse
 
pil Grækenland: OSE
  Den græske jernbanevirksomhed
 
pil Holland: ProRail
  Den hollandske banestyrelse
 
pil Holland: HSL Zuid
  Det hollandske højhastigheds-baneprojekt
 
pil Irland: Iarnród Éireann
  Den irske jernbanevirksomhed
 
pil Italien: RFI
  Den italienske banestyrelse
 
pil Litauen: LG
  Den litauiske jernbanevirksomhed
 
pil Norge: Bane NOR
  Den norske infrastrukturforvalter
 
pil Schweiz: SBB
  Den schweiziske jernbanevirksomhed
 
pil Spanien: GIF
  Den spanske banestyrelse
 
pil Storbritannien: Network Rail
  Den britiske banestyrelse
 
pil Sverige: Trafikverket
  Den svenske forvalter af infrastruktur på både vej og bane
 
pil Tyskland: DB Netz
  Den tyske banestyrelse
 
pil USA: Federal Railroad Administration
  Den amerikanske banestyrelse
 
pil Østrig: ÖBB
  Den østrigske jernbanevirksomhed
 

Trafikinformation

pil Byens Puls: Følg dit S-tog
  Kort med grafisk visning af hvordan S-togene kører netop nu.
 
pil DSB Øresund Trafikinformation
  Trafikinformation fra DSB Øresund, der kører Øresundstog mellem Helsingør og Malmö
 
pil Lokalbanens trafikinfo
  Trafikinformation fra lokalbanen
 
pil SJ
  Trafikinformation fra SJ
 
pil Landets Puls: Følg dit tog
  Kort med grafisk visning af hvordan fjern- og regionaltog kører netop nu.
 
pil Arriva Trafikinformation
  Trafikinformation fra Arriva Tog
 
pil DSB Trafikinformation
  DSBs sider med trafikinformation
 
pil Regionstogs trafikinformation
  Trafikinformation fra Regionstog
 
pil Rejseplanen
  På Rejseplanen kan du planlægge din rejse med kollektiv trafik
 
pil www.trafikken.dk/hovedstaden
  Trafikinformation fra Københavnsområdet. Samler information om transport med tog, bus, bil, cykel og fly.
 

Danske myndigheder

pil Transport- og Bygningsministeriet
  Transport- og Bygningsministeriet
 
pil Trafik- og Byggestyrelsen
  Trafik- og Byggestyrelsen er en styrelse under Transport- og Bygningsministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart.
 
pil Havarikommissionen for civil luftfart og jernbane
  Havarikommisionen har ansvaret for undersøgelses af sikkerhedsmæssige hændelser på jernbanen.
 

Andet

pil Kulturnatten
  Besøg Kulturnattens hjemmeside
 
pil Ecopassenger
  Ecopassenger sammenligner CO2-udledning, transporttid mv. for rejser med tog, fly og bil. Ecopassenger er udviklet af den internationale jernbaneorganisation UIC.
 
pil ERTMS (European Rail Traffic Management System)
  Det europæiske trafikstyringssystems hjemmeside. ERTMS er et trafikstyringssystem, der skal sikre interoperabilitet på de europæiske jernbaner.
 
pil ETCS
  Hjemmeside for European Train Control System (ETCS)
 
pil European Railway Server / Railfan Europe
  Meget stor samling af jernbanerelaterede links.
 
pil Femern
  Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Femern A/S er en del af det danske, statsejede Sund & Bælt Holding A/S, der har erfaringer fra anlæg af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund.
 
pil Jernbanemuseet
  Jernbanemuseet i Odense er det største i Norden
 
pil Love og regler om jernbanen - Retsinformation
  Samling af retsdokumenter. Linket går til dokumenter om jernbanen.
 
pil Nordjyllands Trafikselskab
  Nordjyllands Trafikselskab kører busser i Nordjylland
 
pil Storebælt
  Storebæltsforbindelsen
 
pil Trafikaftalen
  Den 26. oktober indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale på trafikområdet, der afsatte 4,7 mia. kr. til spor og andre baneelementer samt indeholdt en principbeslutning om at udskifte de gamle signaler med nye. Læs trafikaftalen på Transportministeriets hjemmeside.
 
pil Trafikselskabet Movia
  Trafikselskabet Movia kører busser og lokalbaner i Østdanmark
 
pil TransPortalen
  Tværgående transportportal med link til aktuelle informationer og ressourcer om trafik- og transportforskning.
 
pil Øresundsbron
  Øresundsforbindelsen
 

Togselskaber i Danmark

pil DSB SOV
  DSB SOV (selvstændig offentlig virksomhed) er ejet af Transport- og Bygningsministeriet. DSB S-tog er ejet af DSB. S-togene er DSBs storbytog og kører i hele hovedstadsområdet. DSB SOV kører passagertrafik.
 
pil DB Cargo Scandinavia A/S
  Godsjernbanevirksomheden DB Cargo Scandinavia A/S er ejet af tyske Deutsche Bahn AG og svenske Green Cargo. Selskabet kører godstrafik mellem destinationer i Danmark eller er med til at forbinde Skandinavien og det øvrige Europa via transportkorridorerne. DB Cargo Scandinavia A/S er Terminalforvalter på Kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov.
 
pil Lokaltog A/S
  Lokaltog A/S er 1. juli 2015 dannet af en fusion mellem Lokalbanen A/S og Regionstog A/S. Lokaltog A/S kører passagertrafik på følgende strækninger: Hillerød-Hundested, Hillerød-Tisvildeleje/Gilleleje, Helsingør-Gilleleje, Lyngby-Nærum, Hillerød-Snekkersten-Helsingør samt Lollandsbanen (Nakskov-Nykøbing F.), Østbanen (Køge-Faxe Ladeplads/Køge-Rødvig), Tølløsebanen (Holbæk-Tølløse-Slagelse) og Odsherredsbanen (Holbæk-Nykøbing Sj.).
 
pil Midtjyske Jernbaner A/S
  Midtjyske Jernbaner A/S kører passager- og godstrafik på følgende baner: Odder – Århus og Vemb – Lemvig - Thyborøn.
 
pil Nordjyske Jernbaner A/S
  Nordjyske Jernbaner A/S kører passagertrafik på følgende strækninger: Hjørring - Hirtshals og Frederikshavn – Skagen. Derudover køres der mellem Hjørring og Frederikshavn.
 
pil Arriva Tog A/S
  Arriva Tog gjorde sin entre på det danske togmarked i 2003 efter at have vundet Trafikstyrelsens første togudbud (togtrafikken i Midt- og Vestjylland). Arriva Tog afgav igen det mest fordelagtige tilbud ved genudbuddet af togtrafikken for de jyske strækninger for perioden 2010-2020, hvorfor jernbanevirksomheden fortsat befordrer togpassagererne i Midt- og Vestjylland.
 
pil CFL Cargo Danmark Aps
  CFL Cargo Danmark ApS er det danske datterselskab af CFL i Luxembourg. Firmaet har dels til huse i Padborg og dels i Flensborg. Firmaet er aktiv indenfor godstrafik, og råder over alle tilladelser til godskørsler i Danmark.
 
pil Hector Rail AB
  Hector Rail AB har hovedsæde i Sverige og er aktiv indenfor godstrafik og råder over tilladelser til godskørsler i Danmark. Firmaet har siden begyndelsen af 2008 regelmæssigt kørt transitgods gennem Danmark.
 
pil SJ AB
  SJ AB kører blandt andet passagertog mellem Stockholm/Göteborg og København H.
 
pil Captrain Denmark Aps
  Captrain Denmark Aps er aktivt inden for godstrafik og råder over alle tilladelser til godskørsler i Danmark. Captrain Denmark Aps leverer derudover rangertjeneste i Padborg som også inkluderer kørsler til og fra Kombiterminalen i Padborg.
 
pil TX Logistik
  TX Logistik er Terminalforvalter på Kombiterminalen i Padborg.
 

Internationale togselskaber

pil Belgien: SNCB
  Den belgiske jernbanevirksomhed
 
pil England: UK Railways
  Den engelske togselskabssammenslutning
 
pil Estland: EVR
  Den estiske jernbanevirksomhed
 
pil Finland: VR
  Det nationale finske togselskab
 
pil Frankrig: SNCF
  Det nationale franske togselskab
 
pil Grækenland: OSE
  Den græske jernbanevirksomhed
 
pil Holland: NS
  Det nationale hollandske togselskab
 
pil International: Eurostar
  Togselskab, der kører mellem London, Paris og Bruxelles.
 
pil Italien: Trenitalia
  Det nationale italienske togselskab
 
pil Irland: Iarnród Éireann
  Den irske jernbanevirksomhed
 
pil Litauen: LG
  Den litauiske jernbanevirksomhed
 
pil Luxembourg: CFL
  Den luxembourgske nationale jernbanevirksomhed
 
pil Nordirland: NIR
  Den nationale nordirske jernbanevirksomhed
 
pil Norge: NSB
  Det nationale norske togselskab
 
pil Polen: PKP
  Den polske jernbanevirksomhed
 
pil Portugal: CP
  Det nationale portugisiske togselskab
 
pil Skotland: ScotRail
  Det største skotske togselskab
 
pil Spanien: FEVE (Ferrocarriles de Via Estrecha)
  Det nordspanske togselskab
 
pil Spanien: RENFE
  Det nationale spanske togselskab
 
pil Sverige: SJ
  Det nationale svenske togselskab
 
pil Tjekkiet: CD
  Den tjekkiske jernbanevirksomhed
 
pil Tyskland: DB
  Den nationale tyske jernbanevirksomhed
 
pil Ungarn: MAV
  Den nationale ungarnske jernbanevirksomhed
 

Internationale organisationer

pil AEIF (Association Européenne pour l'Interopérabilité Ferroviaire)
  Det europæiske samarbejde om interoperabilitet på jernbanen
 
pil EIM (European Rail Infrastructure Managers)
  Den europæiske interesseorganisation for forvaltere af jernbanen (som Banestyrelsen)
 
pil ERA (European Railway Agency)
  ERA er nedsat af den Europæiske Kommision. ERAs formål er at øge sikkerhed og interoperabilitet på Europas jernbaner.
 
pil Forum Train Europe
  Den europæiske rammeorganisation for køreplanlægning
 
pil OSShD (Organisation for the Collaboration between Railways)
  Den østeuropæiske jernbanesamarbejdsorganisation
 
pil RailNetEurope
  Rail Net Europe giver information om og overblik over godstransport gennem Europa.
 
pil UIC - International Union of Railways
  Den internationale jernbanesammenslutning
 

Internationale myndigheder

pil ORR (Office of the Rail Regulator)
  Den engelske statslige jernbaneautoritet
 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276