Adgang til Banedanmarks net

28-06-2012

Banedanmark har gennem de sidste knap to år ændret den måde, man foretager fjernopkobling til Banedanmarks it-systemer. Tidligere fandtes der forskellige fjernopkoblings muligheder via forskellige autentificeringssystemer såsom tokens og forskellige SMS kode løsninger. Med den nye fjernopkoblings løsning - NAM, vil al brugerautentifikation foregå på basis af én og samme SMS PassCode løsning. Den nye løsning forudsætter at brugeren kan modtage en adgangskode via SMS.

Projektet er nu afsluttet og fremadrettet skal al henvendelse omkring NAM rettes til Helpdesk 14700@bane.dk. Dette gælder også, hvis du er ny medarbejder eller x-bruger.

For information omkring anvendelsen af NAM, se FAQ og Vejledninger på denne side.

Med venlig hilsen NAM projektet 

*****

During the last couple of years Banedanmark has changed the process for remote logon to Banedanmarks it-systems. There used to be several ways for remote logon, using different authentication systems such as tokens and different SMS code solutions. But with the new remote logon solution - NAM, all user authentication will be performed with one single SMS PassCode solution. The new solution requires that the user can receive an access code via SMS.

The project has now reached its termination, and in the future all questions will have to be directed to Helpdesk mailto:14700@bane.dk. This also applies if you are a new Banedanmark employee or x-user.

Information about the usage of NAM you may find in the FAQ´s and User guides.

Best regards The NAM project

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276