Adgang til Banedanmarks it-systemer

Adgang til Banedanmarks it-systemer fra en ekstern lokalitet

Banedanmark tilbyder sine it-brugere en fjernadgangsløsning, der gør det muligt at koble sig op fra en ekstern lokalitet og få adgang til relevante it-systemer og data. Adgangen sikres gennem en kombination af brugerens unikke bruger-logon samt et kodeord, der sendes via SMS og skifter fra gang til gang.
Fjernadgangen forudsætter, at du er oprettet med en Banedanmark brugeradgang  (initialer og adgangskode) og har en Banedanmark PC. Har du ikke en Banedanmark PC, gives der kun begrænset adgang til specifikke programmer.

Hvem kan blive oprettet?
Alle Banedanmark ansatte og eksterne konsulenter med en Banedanmark brugeradgang og en Banedanmark PC kan få adgang.
Eksterne konsulenter uden en Banedanmark PC kan via deres Banedanmark kontaktperson udfylde en blanket om specifik applikations adgang.

Hvordan bliver man oprettet?
Du bedes skrive til HelpDesk 14700@bane.dk med angivelse af Banedanmark brugernavn og computerens WS-nummer. Forvent op til et par dages oprettelsestid.
Eksterne konsulenter uden en Banedanmark PC bedes henvende sig til egen kontaktperson i Banedanmark og bede dem om at udfylde blanketten om specifik adgang. Ved denne type oprettelser kan der forventes en længere oprettelsestid alt efter adgangstypen.

Hvordan kommer jeg i gang, når jeg er blevet oprettet?
Se venligst FAQ og Vejledninger ude til højre

Med venlig hilsen
Banedanmark, It-drift 
 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276