Udvikling og uddannelse

I Banedanmark lægger vi stor vægt på din udvikling og uddannelse, fordi det er vigtigt for os, at du som medarbejder eller leder er professionel og kompetent i forhold til de opgaver, du skal løse, og at du er tilfreds med dit arbejde. Her kan du se, hvad vi tilbyder inden for udvikling og uddannelse.

Introduktionsprogram for nye medarbejdere
Som ny medarbejder bliver du introduceret til virksomheden via et introduktionsforløb med bl.a. introdag for nye medarbejdere. Du får også tilknyttet en person, som har ansvaret for introduktionen lokalt. Derved får du hurtigt et grundigt indblik i, hvilken type virksomhed du arbejder i.

Årlige udviklingssamtaler
En gang om året drøfter du dine opgaver, udfordringer, kompetencer samt udviklingsbehov og -ønsker med din nærmeste leder ved en medarbejderudviklingssamtale. Ved samtalen udarbejder du og din leder sammen en konkret handlingsplan for din udvikling og uddannelse, som der bliver fulgt op på efter seks måneder.

Lederudviklingsprogram
Som leder i Banedanmark deltager du i et lederudviklingsprogram, der sikrer, at du som leder løbende udvikler dig til at håndtere de udfordringer, Banedanmark og du står overfor. Nye ledere får desuden en grundig introduktion til ledelse i Banedanmark samt ledelsessparring.

Klimamåling
Hvert år gennemfører vi en undersøgelse blandt medarbejderne om, hvad de synes om at være i virksomheden, og hvordan de vurderer ledelsens indsats. Som opfølgning på målingen udarbejder hver enkelt leder sammen med sine medarbejdere en handlingsplan, der skal forbedre udvalgte indsatsområder.

Karriereveje, kompetenceudvikling og kurser
Løbende kompetenceudvikling er vigtigt for at kunne håndtere skiftende opgaver og udfordringer. Planlægningen af forskellige individuelle kompetenceforløb foregår i en løbende dialog mellem medarbejder og leder.

Da vi er en stor arbejdsplads er der samtidig mange forskellige karriereveje, og som medarbejder har du mange muligheder for at søge nye udfordringer internt i Banedanmark.

I de senere år har vi specielt inden for projektledelsesområdet etableret en række formelle karriereveje. Derfor arbejder vi i Banedanmark hele tiden på at udvikle og kunne tilbyde relevante virksomhedsspecifikke kurser og uddannelsesforløb, som alle vores medarbejdere og ledere kan deltage på - både inden for den faglige og personlige kompetenceudvikling.

 


Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276