Opgaver


Banedanmarks hovedopgaver er at:

- planlægge, drive, forny og vedligeholde statens jernbaneinfrastruktur
- styre og overvåge trafikken på jernbanenettet
- udarbejde de overordnede køreplaner for det statslige jernbanenet
- tildele kapacitet til togoperatørerne
- fastsætte og opkræve afgifter fra operatørerne for at køre på jernbanen.

Banedanmark deltager også i internationale opgaver, f.eks. med harmonisering af de trafikale og tekniske jernbanestandarder og etablering af europæiske banekorridorerer for passager- og godstransport.

Mål- og resultatplan 2017

Mål- og resultatplan 2017 mellem Banedanmark og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement.

Beskrivelsen af metoden til opgørelse af mål- og resultatplanens krav fremgår af nedenstående Driftsdokument 2017.

Driftsdokument 2017

Driftsdokument 2017 mellem Banedanmark og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets department.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276