(skjult)Banedanmarks historie

2007

Ringbanen står færdig. Ny Ellebjerg Station indvies den 6. januar og dermed er seks års byggeri af Ringbanen afsluttet.

Det nye Drifts- og Informationscenter S-tog  (DIC-S)  tages i brug.

Nye projekter:

 • Kystbanen og Køge Bugt banen. Banedanmark udskifter skinner, sveller, skærver og sporskifter for at opnå en bedre regularitet på strækningerne.
2006

Et nyt fælles driftcenter mellem Banedanmark og DSB, Driftcenter Danmark, indvies i december. Centret skal overvåge trafikken på skinnerne i hele landet.

Der vedtages en ny økonomisk trafikaftale for 2007-2014 i oktober. Trafikaftalen betyder, at jernbanen i løbet af de otte år får nye spor på ca. 42% af jernbanenettet - over 1300 km spor skal udskiftes - ligesom der skal fornyes 800 broer, graves 600 km grøfter og opstilles 325 km hegn. Desuden skal dele af  køreledningsanlæggene og teletransmissionsnettet udskiftes.

Der træffes også en politisk principbeslutning om, at signalerne på banenettet skal udskiftes fra 2014-2020.

Banedanmark får 1. april ny administrerende direktør: Jesper Hansen, der kommer fra en stilling som direktør i Applus - det tidligere Statens Bilinspektion.

Nye projekter:

 • DIC-S. Etablering af nyt Drifts- og Informationscenter for S-banen.

Fortsatte projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport)
 • Ringbanen (Ny Ellebjerg Station). Ringbanen indvies frem til den midlertidige Ny Ellebjerg Station.

 

   
   
2005

Administrerende direktør Jesper Rasmussen træder tilbage 1. september. Tidligere direktør for DSB Henrik Hassenkam bliver ny direktør for Banedanmark.

Fortsatte projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport). Projektet er i sidste fase med etablering af opstillingsspor ved Østerport Station. 
 • Ringbanen (Ny Ellebjerg Station). Projektet fortsætter med etablering af den sidste station på Ringbanen: Ny Ellebjerg Station.

 

2004

Banestyrelsen bliver til Banedanmark. Navneændringen markerer, at Banedanmark ikke længere er en styrelse, men en statsejet virksomhed ledet af en bestyrelse og en direktion.

Fortsatte projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport)
 • Ringbanen (ny S-bane Hellerup - Ny Ellebjerg). Flintholm station indvies i januar.
 • Århus Nærbane.

 

2003

Banestyrelsen afgiver enheden Sektorplanlægning til den nydannede Trafikstyrelse for Jernbane og Færger. 1. december tiltræder Jesper Rasmussen som ny administrerende direktør.

Nye projekter:

 • Århus Nærbane

 

Fortsatte projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport)
 • Ringbanen (ny S-bane Hellerup - Ny Ellebjerg).
 • Opgraderingen af Odense - Svendborg afsluttes i oktober.
 • Aalborg Nærbane indvies i december.

 

Operatørkontrakter med DSB, DSB S-tog, Arriva, Flex, Nord-Ostsee-Bahn, Ikea Rail, Railion, Traxion.

2002 Banestyrelsen får ny organisation: 5 forretningsområder, et ressourceområde, en udviklingsstab og den særlige enhed Sektorplanlægning.

 

Nye projekter:

 • Aalborg Nærbane

 

Fortsatte projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport)
 • Ringbanen (ny S-bane Hellerup - Ny Ellebjerg)
 • Opgradering Odense - Svendborg
 • 2. spor Ballerup - Frederikssund ibrugtages.

 

Projektet S-tog til Roskilde aflyses.

Operatørkontrakter med DSB, DSB S-tog, Arriva, Railion, Traxion.

2001 Rådgivningsdivisionen sælges til WS Atkins.

 

Nyt projekt:

 • S-togsbetjening til Roskilde

 

Fortsatte projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport)
 • Ringbanen (ny S-bane Hellerup - Ny Ellebjerg)
 • Opgradering Odense - Svendborg
 • 2. spor Ballerup - Frederikssund.


Direktøren indgår resultatkontrakt med Trafikministeriet.

Operatørkontrakter med DSB, DSB S-tog, DSB Gods, Railion, Traxion.

2000

Ny organisation: tre stabsfunktioner: Intern revision, Ledelsessekretariat, Sikkerhed og Kvalitet. To afdelinger: Økonomi og Personale. Fem divisioner: Planlægning, Anlæg, Drift, Rådgivning og Service. De to sidstnævnte integreres i den samlede virksomhed.

Fortsatte projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport)
 • Ringbanen (ny S-bane Hellerup - Ny Ellebjerg)
 • Opgradering Odense - Svendborg
 • 2. spor Ballerup - Frederikssund
 • Øresundsforbindelsen ibrugtages.

 

Indførelse af 4-årige resultatskontrakt mellem direktøren og afdelingen/divisioner. Indførelsen af 1-årige resultatskon-trakter mellem direktøren og afdeling-/divisionsdirektøren.

1999

Banestyrelsen får ny direktør, Jens Andersen. Ny politisk rammeaftale 1999-2004 med formål at få opgraderet banenettet mod effektivisering i Banestyrelsen.

Projekterne København - Ringsted og Fredericia - Århus sættes i bero.

Nye projekter:

 • LOKO-projektet (kapacitetsforøgelse mellem København H og Østerport)
 • Ringbanen (ny S-bane Hellerup - Ny Ellebjerg)
 • Opgradering Odense - Svendborg.

 

Fortsatte projekter:

 • Øresundsforbindelsen
 • 2. spor Ballerup - Frederikssund

 

Operatørkontrakter med DSB, DSB S-tog, DSB Gods, Privatbanen Sønderjylland.

1998

Administration, Sikkerhed samt Teknik og Trafik benævnes Infrastrukturvirksomheden.

Projekter og opgaver:

Strækningen København H/Vigerslev - Kastrup Lufthavn færdiggøres.

 • Nyt sikringsanlæg tages i brug i Århus.
 • Viceværtskontrakter i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Forarbejder til elektrificering af Fredericia - Århus.
 • Fortsat udbygning med ATC
 • Øresundsforbindelsen
 • 2. spor Ballerup - Frederikssund
 • Forarbejder til udbygning af strækningen København -Ringsted
 • Bodeling mellem DSB og Banestyrelsen.

 

Operatørkontrakter med DSB, DSB S-tog, DSB Gods, Privatbanen Sønderjylland.

1997

Banestyrelsen etableres 1. januar som en styrelse under Trafikministeriet, uafhængig af DSB. Styrelsen består af afdelingerne: Intern Revision, Administration, Sikkerhed og af divisionerne Teknik, Trafik, Service og Rådgivning. De to sidstnævnte divisioner får en mere selvstændig funktion med egne bestyrelser. Direktør for Banestyrelsen bliver Erik Elsborg, tidligere direktør for DSB Bane.

Banestyrelsens overordnede opgaver:

 • Drift og vedligehold samt udvikling af statens jernbaner
 • Styring af togtrafikken
 • Tildeling af banekapacitet til operatørerne og opkrævning af afgift for benyttelsen heraf.


Projekter og opgaver:

 • Færdiggørelse af Storebæltsforbindelsen
 • Opgradering af strækninger til max. hastighed 180 km/t
 • Forarbejder til elektrificering af Fredericia - Århus
 • Fortsat udbygning med ATC
 • Færdiggørelsen af Øresundsforbindelsen
 • 2. spor Ballerup - Frederikssund
 • Forarbejder til udbygning af strækningen København -Ringsted
 • Forarbejder til baneudretning Eriknaur - Skanderborg
 • Bodeling mellem DSB og Banestyrelsen.

 

Operatørkontrakter med DSB, DSB S-tog, DSB Gods, Privatbanen Sønderjylland.

1996

Lov om Banestyrelsen vedtages i Folketinget 27. december

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276