Uddannelse til banetekniker

Banedanmark har, i samarbejde med flere aktører inden for jernbanebranchen, etableret en ny individuel erhvervsuddannelse inden for sporområdet. Den nye erhvervsuddannelse giver dig mulighed for, via et toårigt elevforløb, at blive uddannet banetekniker.
 
Kompetencen er anerkendt af jernbanebranchen og kan bruges ved vedligeholdelse samt om- og nybygning af spor på både Banedanmarks og lokalbanernes banestrækninger, herunder de entreprenørfirmaer som arbejder inden for sporområdet.
 
Uddannelsesforløbet skifter mellem teoretiske skoleophold i København og praktikperioder, som finder sted der, hvor du som elev bliver ansat. Efter endt uddannelse opnås titlen: Banetekniker.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276