Status og tidsplan

Folder

214x60_Teaser Folder

Ringsted-Femern Banen
Jernbanen, der binder Europa sammen

Se kortet over banenÅben pdf 
 
Tidsplan
 
2008
-
Traktat mellem Danmark og Tyskland.
 
 
2009
-          Folketinget vedtager projekteringslov
-          Rådgiverudbud
-          Indledende undersøgelser
-          Offentlig høring - idéfase.
 
2010
-          Høringsnotat for idéfasen udkommer
-          Indledende projektering af anlæg.
 
2011
-          11.februar - 1. maj: Offentlig høring af miljøredegørelsen.
-          Seks borgermøder langs strækningen Ringsted-Holeby
-          Folketinget vedtager aktstykke 149 af 23. juni om fremrykning af midler til detailprojektering.
 
2012
-          Høringsnotat udkommer
-          Geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser starter op
-          Forlods overtagelser af ejendomme, som skal eksproprieres
-          Endelig miljøredegørelse udkommer.
 
2013
-          Forligspartierne vedtager grundløsning og alternativer for banen
-          Det første udbud: 18 broer på Lolland-Falster
-          Arkæologiske undersøgelser begynder.
 
2014
-          Arkæologiske undersøgelser fortsætter
-     Nedrivning af overtagne ejendomme begynder
-     Facadeisolering af boliger på Lolland og Falster begynder. Projektet er indstillet I perioden 2017-19
-          Broarbejde Lolland-Falster begynder
-     Ekspropriationer begynder
-     Anlæg af ny perron på Vordingborg Station
-     Anlæg af ny perron i Rødby Færge
-     Anlæg af midlertidig station i Orehoved
-          Første spadestik.

2015

-          Ekspropriationer fortsætter
-     Arkæologiske undersøgelser fortsætter
-     Broarbejde fortsætter
-     Facadeisolering fortsætter
-     Folketinget behandler anlægslov.

2016

-     4. marts beslutter Folketinget, at Banedanmark kan fortsætte med Ringsted-Femern Banen
-     Ekspopriationer fortsætter
-     Arkæologiske undersøgelser fortsætter
-     Broarbejder på Lolland og Falster fortsætter
-     Etablering af sejlrende sydøst for Masnedø
-     Opstart på Masnedsundbroen.

2017

-      Ekspropriationer fortsætter
-      Arkæologiske undersøgelser fortsætter
-      Broarbejder på Lolland-Falster fortsætter
-      Arbejde på Masnedsundbroen fortsætter
-      Opstart af broarbejder på Sjælland
-      Jordarbejder ved Glumsø starter
-      Anlægs- og stationsarbejder i Eskilstrup starter.

2018

-      Broarbejder fortsætter
-      Arbejde på Masnedsundbroen fortsætter
-      Anlægsarbejde
-      Stationsarbejde ved Eskilstrup fortsætter.

2019

-      Bro- og anlægsarbejder fortsætter
-      Arbejde på Masnedsundbroen fortsætter
-      Facadeisolering af boliger på Sjælland begynder. Facadeisolering af boliger på Lolland og Falster afslutter 
-      Stationsarbejder i Lundby og Vordingborg starter op
-      Eksisterende spor på Falster fornys.

2020

-      Bro- og anlægsarbejde fortsætter
-      Vi lægger nyt spor på Falster og ved Glumsø.

2021

-      Anlægs- og sporarbejder fortsætter
-      Stationsarbejder i Glumsø, Nr. Alslev og Nykøbing F.

2022-2024 og efterfølgende

-       Elektrificering
-       Opstart af anlægsarbejder på Lolland.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276