Om anlægsarbejdet

Folder

214x60_Teaser Folder

Ringsted-Femern Banen
Jernbanen, der binder Europa sammen

Se kortet over banenÅben pdf 
Styrket infrastruktur
Ringsted-Femern Banen giver en vigtig styrkelse af infrastrukturen, idet den binder Skandinavien sammen med Europa med væsentlig kortere rejsetider mellem København og Hamborg og med flere afgange med persontog end i dag.

En komfortabel bane med hurtige rejsetider og mange afgange giver et attraktivt alternativ til vejtrafikken. Banen flytter således gods og passagerer fra vej til jernbane og medfører en stor og varig reduktion i CO2-udledningen.

Banen indgår i og optimerer den transeuropæiske godskorridor, og samtidig giver de færre godstog over Fyn plads til mere passagertrafik mellem landsdelene.

NYT kort folderkort
 
 
 
 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276