Ekspropriationer

Ringsted-Femern Banen skal køre med 200 km/t mod de henholdsvis 160 km/t og 120 km/t, som banen er bygget til i dag. Derfor må banen visse steder rettes ud eller må have et helt andet linjeforløb end i dag. Desuden skal vi anlægge et ekstra spor fra Vordingborg til syd for Holeby, og endelig skal hele banen elektrificeres, hvilket kræver sikkerhedsafstand til banen og plads til kørestrømsanlæg. Blandt andet skal mange broer bygges om, så der bliver plads til to spor og til kørestømsledninger.
 
Derfor et det flere steder nødvendigt at ekspropriere ejendomme eller landsbrugsjord.
De naboer, som skal have eksproprieret deres bygninger, er Banedanmark i kontakt med, og der bliver ikke brug for yderligere bygninger.
Desuden får vi brug for både permanet og midlertidig jord til arbejdsveje, byggepladser m.v. Det bliver en løbende proces at finde ud af præcis hvilken jord, vi får brug for, fordi vi i hvert tilfælde må ud at kigge på de lokale forhold. Det er dog muligt for naboer at se på det dynamiske kort, hvor vi på nuværende tidspunkt forventer at få brug for jord, men vi gør opmærksom på, at der kan ske ændringer, efterhånden som vi besigtiger arealerne. Naboer er også velkomne til at kontakte os på femern@bane.dk eller ved at ringe til os på telefon 9139 9866.
 
Ejendomme og jord kan kun formelt eksproprieres efter lov.
 
Dog er det sådan, at det er muligt at blive forlodsovertaget, hvis ejerne af et hus, der skal eksproprieres, af særlige årsager ønsker at fraflytte huset allerede nu.
 
Det er i alle tilfælde Kommissarius og Ekspropriationskommissionen, som beslutter omfanget af erstatningen.
 
Du kan læse mere om ekspropriering i pjecen "Jernbanen og arealforhold".
 
 
Ekspropriation på grund af vibrationer
I alt skal vi ekspropriere 123 bygninger, hvoraf en væsentlig del bliver eksproprieret, fordi vi har beregnet, at vibrationerne fra den kommende bane vil overskride komfortværdien - den grænse, hvor det ikke længere er behageligt at opholde sig i huset. 
 
I de tilfælde, hvor folk gerne vil blive boende i huse trods det høje vibrationsniveau, er det en mulighed.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276