Broer

Vi ombygger mere end 100 broer
Mere end 100 steder skal vi bygge eksisterende broer om eller rive dem ned. Det gælder på hele strækningen mellem Ringsted og Holeby, hvor der skal være plads til kørestrømsanlæg under broerne, og desuden skal der være plads til et ekstra spor mellem Vordingborg og Holeby.
 
I 2014 gik vi i gang med de første af 18 nye vejbærende broer på Lolland og Falster. De 18 broer er en del af de fremrykkede anlægsarbejder, som forligspartierne bag Femern Bælt forbindelsen har besluttet. Den sidste af de 18 broer blev taget I brug I marts 2017. 

Download: Kort over broarbejdere (Bropakke 1)

Broarbejde_gravmaskine

Masnedsund
Den eksisterende klapbro over Masnedsund blev låst fast fredag den 15. juli 2016. På et tidspunkt bliver sporet fjernet. Øst for broen anlægger vi en ny fast betonbro til to spor. Den nye bro medfører en ændret linjeføring mellem Vordingborg og Masnedø. Af hensyn til sejladsen har vi anlagt en ny sejlrende øst for Masnedø for at give adgang til Vordingborg Havn.
 
425 Masnedsundbroen 
Illustration: Den nye jernbanebro med to spor over Masnedsund ligger langs den eksisterende bro.

 

Eskilstrup - ny vejbærende bro

Når togene kører med høj hastighed må vej og bane af sikkerhedsmæssige årsager ikke krydse hinanden i niveau. I Eskilstrup har vi derfor nedlagt jernbaneoverkørslen på Eskilstrup Vestergade, og vejen lukkes permanent for al trafik på tværs af banen. Indtil den nye gangbro på Eskilstrup Station er taget i brug, vil det dog fortsat være muligt for bløde trafikanter at komme over banen ved den gamle overkørsel.
 
Syd for den nedlagte overkørsel har vi bygget en ny vejbærende bro over banen og en ny vej fra Eskilstrup Vestergade/Kløvermarksvej til Søndergade/Eskilstrup Nygade.
 
Broen er ca. 12 meter bred, 16 meter lang og har en overside ca. 7 meter over jernbanen. 
 
425 Eskilstrup Erstatningsanlæg
Illustration: visualisering af det nye anlæg over banen.
 
 
I den nordlige del af Eskilstrup har vi forhøjet og udvidet den eksisterende Tårngadebro.
 
425 Eskildstrup vejbro
Illustration: Broen, der fører Tårngade over banen.

Frederik IX´s Bro
Kong Frederik den IX's bro over Guldborgsund i Nykøbing Falster er en klapbro med ét spor. Broen bliver bevaret, og umiddelbart syd for den anlægger vi en ny klapbro, som kan bære det nye spor.
 
Den nye bro bliver 8 meter bred og får samme frihøjde under broen og samme bredde af brosøjler og brofag som den eksisterende bro.
 
Klapbroerne for vej, eksisterende spor og nyt spor vil åbne og lukke synkront. Dæmningen udvides mod syd med knap 10 meter.
 
425 Guldborgsund Bro
Illustration: Frederik IX´s Bro over Guldborgsund med ny klapbro. 
Broerne på Lolland
Ud over 18 vejbærende broer, som Banedanmark har arbejdet på siden 2014 som led i beskæftigelsesfremmende fremrykkede aktiviteter, skal yderligere ni jernbanebroer bygges om. Arbejdet med de ni broer begynder i 2017, mens resten af aktiviteterne på Lolland vil blive koordineret med åbningen af selve tunnelforbindelsen over Femern Bælt.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276