200 km/t

Den eksisterende bane er i dag dimensioneret til en hastighed på 160 km/t mellem Ringsted og Vordingborg, hvorfra hastigheden er 120 km/t frem til Rødby Havn. På den kommende bane vil passagertogene kunne køre med 200 km/t bortset fra på kortere strækninger gennem de større byer og hen over Masnedsund og Guldborgsund. Også på Storstrømsbroen vil det være muligt at køre 200 km/t. Godstog vil fortsat køre med 120 km/t.
 
Ringsted-Femern Banen bliver således én af Danmarks hurtigste baner og et vigtigt element i det transeuropæiske jernbanenetværk.
 
Glumsø
For at kunne sætte hastigheden op til 200 km/t er det nødvendigt at rette kurver på banen ud flere steder på strækningen. Desuden er det nødvendigt at anlægge en ny linjeføring nord for Glumsø samt at flytte perronerne på Glumsø Station.
  
Eskilstrup
Af sikkerhedsmæssige årsager har vi nedlagt overkørslen i Eskilstrup på Falster, og vejen på begge sider af overkørslen er permanent lukket for trafik på tværs af banen. Som erstatning for overkørslen har vi anlagt en ny bro med vejforbindelse over banen i den sydlige udkant af Eskilstrup, og for fodgængere etablerer vi en ny perronbro med elevatorer.
  

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276