Miljøredegørelser

Miljøredegørelse
Miljøredegørelserne beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne, herunder støjpåvirkninger både under anlæg, og efter at banen er taget i brug. Under de enkelte miljøredegørelser ligger der også en række fagnotater, som ligger til grund for miljøredegørelsen.

VVM1 teaser

Miljøredegørelse hæfte 1

                    

  Ny VVM hæfte 2 Teaser 

Miljøredegørelse hæfte 2

 

  

       

VVM3 Teaser

Miljøredegørelse hæfte 3

                    

 Miljø højkant Teaser

NY: Tillæg til Miljøredegørelse, høringsnotat og høringssvar

 

  

       

Støj og ekspropriationer
Er du interesseret i generelt at læse om ekspropriation eller støj kan du læse pjecerne:

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276