Dynamisk kort

Klik ind på de elektroniske oplysninger om Ringsted-Femern Banen.

På det dynamiske kort kan du for eksempel se:

- hvor der skal placeres et ekstra spor
- hvor der skal elektrificeres
- beskrivelse af de enkelte anlægselementer
- hvor vi skal ekspropriere. 

Vejledning - find adresse
I venstre side af skærmen kan du zoome ind og ud samt søge på adresser. I søgefeltet indtaster du adresse efterfulgt af komma og derefter bynavn. Undervejs fremkommer en dropdown-liste med adresseforslag, som du kan vælge fra, hvorefter kortet zoomer direkte til adressen.

- Find matrikel
Hvis du vil søge på en matrikel, benytter du tragt-ikonet i linjen med ikoner øverst til højre.

- Find forskellige lag
Ved at klikke på ikonet "Tænd og sluk for lag" i rækken af ikoner øverst til højre og herunder på "Ringsted-Femern Banen", får du en række valgmuligheder som for eksempel "Støjforhold" og "Arealforhold".
Trykker du på trekanten til venstre for det enkelte lag, kan du få yderligere oplysninger/forklaringer.

- Signaturforklaring
Ikonet for signaturforklaring leder frem til en oversigt over de benyttede farvers betydning. Først når du zoomer helt tæt på i kortet, kommer alle lag frem i signaturforklaringen. 

- Ekspropriationer
Ekspropriationer finder du under laget "Arealforhold". Der sker løbende en justering af arealbehovet, efterhånden som projekteringen skrider frem. Det dynamiske kort opdateres derfor med jævne mellemrum, og arealoplysningerne på kortet kan blive justeret frem til ekspropriationer er gennemført.
Arealkortet for Lolland er senest opdateret i juni 2015.
Arealkortene for Falster og Sjælland er senest opdateret i november 2014.

 

 

Klik på kortet for at bruge det:

 Dynamisk kort - Femern.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276