Banedanmarks jernbanesikkerhedspolitik

Jernbanen skal være sikker - både for dem, der bruger den og for alle dem, der arbejder på den

Med udgangspunkt i Banedanmarks risikoprofil håndteres jernbanesikkerhed på en proaktiv og systematisk måde gennem virksomhedens ledelsessystem og jernbanesikkerhedsorganisation.

Fundamentet for vores jernbanesikkerhed er, at:

a) Vi med afsæt i gældende regler og lovgivning, løbende udvikler vores jernbanesikkerhedsorganisation, så vi fremmer en positiv og proaktiv sikkerhedskultur og aktivt forebygger uhensigtsmæssigheder for sikkerheden.

b) Vi arbejder for en åben og konstruktiv dialog om sikkerhedsforhold ved banen og deres sikkerhedsmæssige betydning for dem, der bruger, krydser eller på anden måde kommer i kontakt med jernbanen.

c) Vi har et retvisende, velfungerende og effektivt ledelsessystem, hvor processer præsenteres på en klar og ukompliceret måde.

d) Vi foretager risikovurderinger samt dokumenterer og registrerer vores erfaringer og deler dem både med alle i Banedanmark og med dem, der arbejder for os, så vi konstant forbedrer sikkerheden.

 

Rail Safety Policy

The railway must be safe - both for those, who use it, and for those, who work on the railway.

Taking the risk profile of Banedanmark as its point of reference, rail safety is handled in a proactive and systematic manner through the quality management system and the rail safety organization of Banedanmark.

The foundation of our rail safety is as follows:

a) On the basis of current rules and regulations, we will continuously develop our rail safety organization, thus furthering a positive and proactive safety culture and actively taking preventive action against undesirable developments in relation to safety.

b) We will work for an open and constructive dialogue on rail safety matters and their implications for the safety of those, who use, cross or in any way get into contact with the railway.

c) We will have a representative, well-functioning and efficient quality management system, where work processes are presented in a clear and uncomplicated manner.

d) We will carry out risk evaluations and document and register our experiences and share them with everybody in Banedanmark as well as those, who work for us, thus constantly improving safety. 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276