Trafikken

Togbusser
I perioder vil det være nødvendigt at spærre dele af banen for togtrafik, mens vi laver spor- eller broarbejde. I disse perioder sætter DSB togbusser ind som erstatning for togene.

Midlertidig station
Orehoved på nordsiden af Falster har Banedanmark bygget en midlertidig station, hvor passagerer kan skifte mellem tog og bus, når der ikke kører tog enten nord eller syd for Vordingborg/Storstrømsbroen. Derved lettes generne for passagerer på Lolland og Falster.

En del sporarbejde foregår om natten, så togtrafikken påvirkes mindst muligt. I andre perioder undgår vi dog ikke at holde lukket også i dagtimerne.


Forventede sporspærringer

Ringsted-Næstved:
-
Totalspærring i ca. 7 uger i 2020
- Totalspærring i ca. 6 måneder i 2021

Næstved-Orehoved:
-
Totalspærring i ca. 13 uger i 2019

Falster:
-
Totalspærring i ca. 9 uger i 2018
- Totalspærring i ca. 6 måneder i 2019
- Totalspærring i ca. 4½ måned i 2021

Lolland:
Banen vil blive levetidsforlænget indtil udbygningen starter op, hvlket afhænger af planerne for anlægget af tunnelen til Femern.

Øvrige spærringer vil blive gennemført om natten og i weekend/helligdage.

Se www.rejseplanen.dk for nærmere information om bus og togtider eller kontakt DSB.

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276