Hvad sker der nu?

5. april 2017
Aktiviteter i Vordingborg
Se vores nye folder der beskriver de mange anlægsaktiviteter i Vordingborg kommune.

425 teaser_Aktiviteter i Vordingborg - Folder

Påsken 2017
Anlægsarbejder i påsken
På strækningen Ringsted-Nykøbing Falster indsættes der togbusser hen over påsken pga. omfattende anlægsarbejder I forbindelse med udbygningen af Ringsted-Femern Banen. Se rejseplanen.dk for ændringer I togtrafikken.


4. April 2017
Informationsmøde på Vordingborg bibliotek
Kom og hør mere om arbejdet med den Nye Masnedsundbro tirsdag den 4. april kl. 17-19. her kan du møde medarbejdere fra Banedanmark, Vejdirektoratet og vores entreprenør Aarsleff.


9. marts 2017
Indvielse af bropakke 1
De første 18 broer - ud af cirka 100 broer, på Lolland og Falster er nu afsluttet. Det fejrer vi ved et arrangement I Eskilstrup. Mere information følger senere.

18. januar 2017
Møde med pendlertalsmænd
I dag afholdte Banedanmark og DSB et dialogmøde for en række pendlertalsmænd i forbindelse med arbejdet på Ringsted-Femern Banen. Vi gør vores yderste for at minimere de trafikale gener under sporarbejdet, men i påsken vil et større arbejde på jernbanen betyde, at der indsættes togbusser i perioden 7. april-18. april. 


20. oktober 2016
Store broelementer på plads i Eskilstrup
Natten til fredag blev 9 store betonelemnter fragtet frem til det nye vejanlæg i Eskilstrup. Elementerne skal danne fundamentet til det kommende brodæk.

Brodække Eskilstrup

10. oktober 201
Anlægskonference i Præstø
Banedanmark deltager sammen med vejdirektoratet og en række entreprenører i dialog med det lokale erhvervsliv. 


21. september 2016
Nystedvej åbner for trafik onsdag
Banedanmark er færdige med opbygningen af den nye bro, der leder Nystedvej over jernbanen på Lolland, og fra onsdag eftermiddag er broen igen åben for trafik.

7. september 2016
Brovejen I Nykøbing F åbner for trafik  
Onsdag morgen kl. 05:00 åbner Brovejen under Højbroen til normal trafikafvikling. Det betyder, at det igen er muligt at benytte begge vejbaner i hver retning.

14. august 2016
Indvielse af Højbroen  
Den nye Højbro ved Østerbrogade i Nykøbing F er klat til at blive indviet. Det fejre vi søndag den 14. august kl. 14-15. Arrangementet holdes på taget af Kvickly og alle er inviteret. 
 

15. juli 2016
Klappen på Masnedsundbroen går ned for sidste gang
Klappen på Masnedsundbroen er nu låst fast og vil på sigt overgå til at være en ren vejbro. Vi bygger i stedet en ny dobbeltsporet jernbanebro ved siden af den eksisterende bro. En ny sejlrende giver mulighed for, at skibe med en højde over fem meter stadig kan komme forbi Masnedø.
Se en film om arrangementet i anledning af, at broen blev låst fast. 

21. juni 2016
Informationsmøde i Eskilstrup
Tirsdag den 21. juni afholder Banedanmark et informationsmøde for alle interesserede borgere om udbygningen af jernbanen mellem Ringsted og Femern Bælt. Mødet afholdes I Eskilstrup Hallerne i tidsrummet 19-21 og alle er velkomne. Se præsentation fra mødet her.

14. juni 2016
Højbroen genåbnes for trafik
Broen på Østerbrogade i Nykøbing F er nu genåbnet for vejtrafik i et enkelt spor. Arbejdet skrider godt fremad til endelig færdiggørelse sidst på sommeren.

Østerbrogade åbnes

10. juni 2016
Broarbejde ved Lille Mussevej
En række broarbejder er fortsat i fuld gang på LollandFalster. Her arbejdes der ved broen på Lille Mussevej på Lolland.

Lille Mussevej

24. maj 2016
Borgermøde i Næstved
Omkring 400 borgere mødte op til informationsmøde i Næstved Arena, hvor der bliv fortalt om udrulningen af Ringsted-Femern Banen. Efterfølgende var der mulighed for dialog med medarbejderne bag projektet ved en række mindre informationsstande.

Borgermøde i Næstved

April 2016
Vi graver en ny sejlrende
Når Masnedsundbroen bliver låst fast i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, er det ikke længere muligt for fartøjer med en højde på mere end fem meter at sejle til Vordingborg Sydhavn gennem Masnedsund. Derfor laver vi i øjeblikket en nye sejlrende, der går igennem Masnedø Østflak mellem Kalve- og Færgestrømmen.

Sejlrenden


23. marts 2016
Omfattende arbejde ved broen på Østerbrogade på Falster
Der arbejdes fortsat på højtryk med nedrivningen af højbroen, så togtrafikken kan genåbnes som planlagt den 29. marts. Arbejdet med skelet og armeringsjern til den nye bro skrider også frem. En ny bro forventes genopført til august.

Østerbrogade 2

Østerbrogade 3

16. marts 2016
Asfaldt på ny bro ved Ravnstrupvej
Der lægges asfaldt på den nyopførte bro ved Ravnstrupvej på Falster.

Asfaldt på Ravnstrupvej

15. marts 2016
Nedrivning af bro i påsken i Nykøbing F
I påsken rives Højbroen ned, der fører Østerbrogade over baneterrænet ved stationen Nykøbing F. Men allerede nu foregår der en række indledende arbejder og fra påsken og frem til slut maj arbejdes der i døgndrift.

Østerbrogade Nykøbing F


4. marts 2016
Ny tidsplan for Ringsted-Femern Banen
Fredag den 4. marts blev forligspartierne bag Femern Bælt forbindelsen enige om, at Ringsted-Femern Banen skal være færdig med opgraderingen af banen frem til Nykøbing F i 2021 og med elektrificeringen i 2024.

26. januar 2016
Broen ved Lille Mussevej og Bregningevej på Lolland rives ned
Vejbroen, der krydser jernbanen ved Lille Mussevej og Bregningevej på Lolland skal udvides, så der bliver plads til et ekstra spor og master i forbindelse med elektrificering. Derfor vil begge broer blive revet ned i weekenden 5. -7. februar 2016. Der er opsat skilte med omkørsel for vejtrafikken. De nye broer genåbnes til oktober 2016. Rejseplanen.dk viser ændringer I togtrafikken.

10. december 2015
Ladhavevej på Lolland
Afstivningen er anbragt og gravet frit, så svejserne kan svejse spunsjernene sammen.

Svejsning ved Ladhavevej

1.december 2015
Vadebrovej på Lolland
Vadebrovej skal flyttes, fordi tilslutningen til Nystedvej ellers bliver for stejl, når den nye bro over banen er etableret. Vi flytter vejen allerede nu, så Vadebroevej kan benyttes, når den gamle bro bliver revet ned.

Forrest i billedet ser man begyndelsen til den nye vej, bagest den gamle Vadebrovej ved tilslutningen til Nystedvej. 

Vadebrovej nyt forløb

23. oktober 2015
Stationsvej/Stubberupvej åbnet
Stationsvej/Stubberupvej i Guldborgsund Kommune er nu igen åbnet for vejtrafik. Banedanmark gør imidlertid opmærksom på, at der fortsat vil være tung trafik på vejen. Af hensyn til gående og cyklister vil den midlertidige sti langs vejen kunne benyttes, til broen på Stubberupvej er helt færdig.

21. oktober 2015
Besigtigelse på Falster
Ekspropriationskommissionen afholder et offentligt møde den 21. oktober vedrørende udbygningen af  Ringsted-Femern Banen. Banedanmark deltager i mødet som afholdes i Nørre Alslev Hallen kl. 9:30. Efter mødet er der besigtigelsesforretning for de berørte lodsejere ude i marken. 

7. oktober 2015
Besigtigelse på Lolland
Ekspropriationskommissionen afholder i dag et offentligt møde vedrørende udbygningen af  Ringsted-Femern Banen. Banedanmark deltager i mødet, som foregår på Højbygaard Papirfabrik i Holeby kl. 9:20. Efter mødet er der besigtigelsesforretning for de berørte lodsejere. 

Ekspropriationsforretning Holeby 2015

16. september 2015
Broen Ved Teglskoven på Lolland genåbnes
En ny og bredere vejbro, som leder vejtrafikken over jernbanen, er netop genåbnet på Lolland. Den nye bro er både højere og bredere, så der bliver plads til et ekstra spor og det nye kørestrømsanlæg.  

Ny Ved Teglskoven

7. august 2015
Broen Ved Gåbensevej på Falster nedrives
Broen rives ned i weekenden 7. til 10. august. Der er opsat skilte som henviser beboerne til alternative veje. Der kan være støjgener forbundet med vores arbejdet under selve nedrivningen. Det beklager vi og gør vores bedste for at tage hensyn til naboerne.

Bro Gåbensevej på Falster


10. juli 2015
Broen Ved Teglskoven
Genopbygningen af broen er i fuld gang, hvor der I øjeblikket laves støbning og armering på den nye vejbro

Vejbro Teglskoven


12. juni 2015
Vejbroen på Hulemosevej er genåbnet
Fredag den 12. juni blev broen, der fører Hulemosevej over jernbanen genåbnet. Det er den anden bro fra bropakke 1, som består af i alt 18 broer,  der nu er færdiggjort. Hen over sommeren forventes de næste 4-5 ombyggede broer på Lolland og Falster at blive færdige.

Hulemosevej 2


10. juni 2015
Broen på Ladhavevej, Lolland
Arbejdet med at færdiggøre de første 18 broer i bropakke 1 er i fuld gang.
Her er det broen på Ladhavevej, hvor de store støtte vægge i stål sættes i jorden. På fagsprog også kaldet spunsarbejde.

Ladhavevej spuns


29. april 2015
Den første opgraderede vejbro på Falster er åbnet
Den første af de i alt 18 vejbroer, som skal udvides og gøres højere, er netop genåbnet for biltrafik. Det er broen på Tårngade ved Eskilstrup, der igen kan benyttes. Læs mere

425taarngade


28. april 2015
Folketinget har i dag vedtaget Anlægsloven
Den kommende forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt har i dag nået endnu en vigtig milepæl med vedtagelsen af projektets anlægslov i Danmark. Læs mere på Transportministeriets hjemmeside


17. marts 2015
Anlæslov
Folketinget begynder førstebehandlingen af anlægsloven for Ringsted-Femern Banen onsdag den 18. marts.


30. januar 2015
Tårngade bro
Natten til fredag den 30. januar blev også brodækket på Tårngadebroen i Eskilstrup lagt på plads.

Brodæk til tårngade


Januar 2015
Opbygning af nye broer
De første broer på Lolland og Falster genopbygges for at gøre plads til kørestrøm og det ekstra spor. Her er der broen ved Errindlevvej, som der arbejdes på under en natspærring.

2 Kran Errindlevvej

3 bjaelke Errindlevvej


December 2014
Vordingborg Station
Forlængelse af perron 1 på Vordingborg Station er afsluttet. Læs mere  

Færdig Station i Vordingborg


19. november 2014:
Leverandørmøde
Informationsmøde for interesserede bydere til den ny Kong Frederik IX´s bro og det omfattende sporarbejde på hele strækningen. Læs mere

Leverandørmøde 19 nov


Sep.-dec. 2014:
Vordingborg Station
Perronforlængelse er påbegyndt på Vordingborg Station. Læs mere

Vordingborg St


Sep-nov. 2014:
Midlertidig perron i Rødby
Opførelse af midlertidig perron til håndtering af togtrafikken og passagerer under sporarbejdet ved Rødby Færge Station.

425 Midlertidig station


2. september 2014:
Første spadestik
Transportministeren Magnus Heunicke tager det første spadestik til de fremrykkede aktiviteter til Ringsted-Femern Banen.

Telt fra første spadestik

Transportministeren

Kagen

Kran

Efter spadestik


16. juli 2014:
Leverandørmøde hos Banedanmark
Kom til informationsmøde vedr. PQ material på Civil Works E2001,E2002, E2003 og ny bro over Masnedsund. Tilmelding her
 

22. maj 2014:
Informationsmøde i Glumsø
Borgerne informers om de kommende sporarbejder I Glumsø. Eksisterende spor ind til stationen rettes op, så det bliver muligt at øge farten til 200 km/t. Vejbroen, som krydser banen ved Møllebækvej, nedlægges og vejbroen ved Åsø Bygade flyttes.

Borgermøde Glumsø
Et velbesøgt møde I Glumsø
 

19. maj 2014:

De første tre broer rives ned på Lolland og Falster
Nedrivning af de første tre broer er påbegyndt ved:
  • Tårngade i Eskilstrup
  • Hulemosevej i Nykøbing Falster
  • Errindlevvej ved Errindlev

Broerne genopbygges med plads til ny kørestrømsanlæg og ekstra spor. Færdig til maj 2015. 

425 Eskildstrup vejbro
Visualisering af den nye vejbro på Tårngade I Eskilstrup

13. maj 2014:
Ny station ved Orehoved
Orehovd station opførelse
Den midlertidige station I Orehoved under opførelse

 

 

 

 

 

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276