Magnetfelter

Elektrificering

snippet elektrificering

Banedanmark elektrificerer omkring 1500 km jernbane.

Læs mere om fremtidens signalerLæs om elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Samfinansieret af EU

Samfinansieret af EU

Banedanmark elektrificerer

Arkaologi

Folder om elektrificering
Læs den her

Banedanmark elektrificererÅben pdf 

Når vi sætter kørestrøm op, kommer der et magnetfelt omkring jernbanen. Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm. På samme måde har man magnetfelter omkring elektriske husholdningsinstrumenter som fx hårtørerre og støvsugere samt elinstallationer i bygninger.

Magnetfelter eller stråling?
Et magnetfelt opstår, når en elektrisk strøm skifter retning. Magnetfelter har tre udtryk:

  • Hvis strømmen skifter retning hurtigt, taler man om høj frekvens
  • Hvis frekvensen er ekstrem høj, taler vi om stråling
  • Hvis frekvensen er meget lav, taler vi om felter

I Danmark har vi vekselstrøm, som skifter retning 50 gange i sekundet (50Hz). Det er meget lavt, hvilket betyder, at strømmen skaber magnetfelter og ikke stråling.

Magnetfelt er betår således af magnetiske strømninger og måles i enheden tesla (T). Da tesla er en stor enhed, anvendes normalt enheden mikrotesla (uT).

Hvad er grænseværdien?
Der findes ikke en grænseværdi for magnetfelter i Danmark. Banedanmark overholder det forsigtighedsprincip for private boliger, som sundhedsmyndighederne i Danmark anbefaler på 0,4 mikrotesla.

I tilfælde af værdier over 0,4 mikrotesla i boligen iværksætter vi afværgeforanstaltninger elle tilbyder ekspropriation for at overholde forsigtighedsprincippet.

Magnetfeltet bliver meget hurtigt mindre, når man fjerner sig fra den kilde, det kommer fra. Langs jernbanen vil styrken af magnetfeltet variere afhængigt af strømstyrken, det trafikale mønster og kørestrømsanlæggets udformning. Derfor er magnetfeltet fra fx en hårtørrer langt større end fra fx 400 kV højspændingsledninger. På stationer vil tog trække store mængder strøm, når de accelererer. Her vil magnetfelterne derfor være størst.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276