For tæt på køreledningerne?

Samfinansieret af EU

Samfinansieret af EU

Elektrificering

snippet elektrificering

Banedanmark elektrificerer omkring 1500 km jernbane.

Læs mere om fremtidens signalerLæs om elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Banedanmark elektrificerer

Arkaologi

Folder om elektrificering
Læs den her

Banedanmark elektrificererÅben pdf 

Elektrificering af jernbanen medfører restriktioner for, hvordan naboejendomme til banen må benyttes af hensyn til køreledninger med højspænding.

forst_beskaering_el
Foto: Jon Nordahl

Det kan for eksempel dreje sig om begrænsninger i beplantning og placering af fx flagstænger eller udhuse på ejendommen. Restriktionerne indføres som tinglyste servitutter på ejendommen. Ejeen af en ejendom, som får pålagt servitutter, er berettiget til erstatning efter gældende regler, da disse servitutter indskrænker ejerens rådighed over ejendommen.

Sikkerhedsafstanden for træer og genstande til de spændingsførende dele skal være ti meter målt fra spormidten. Derudover må ingen dele af ejendommens træer og buske være i særlig risiko for at vælte og derved komme tættere end tre meter på køreledningsanlægget.

Det er dyrt og kan give store forsinkelser i togtrafikken, hvis køreledningerne eller andre dele af kørestrømsanlægget bliver ødelagt fx på grund af væltede træer, derfor fjerner vi al vegetation, som kan medføre sådanne skader. 

eldriftservitut

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276