Mens vi arbejder

Samfinansieret af EU

Samfinansieret af EU

Elektrificering

snippet elektrificering

Banedanmark elektrificerer omkring 1500 km jernbane.

Læs mere om fremtidens signalerLæs om elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Banedanmark elektrificerer

Arkaologi

Folder om elektrificering
Læs den her

Banedanmark elektrificererÅben pdf 
Hvad skal vi lave?
Elektrificering af en jernbanestrækning er et omfattende anlægsarbejde, som indebærer mange forskellige arbejdsprocesser.

Forberedelse af arbejdet
Før vi kan opsætte master, køreledninger og transformerstationer, skal vi lave en del forberedende arbejde. Vi skal:
  • ombygge broer, så de har den rette højde
  • bygge fjernstyringsanlæg til kørestrøm
  • rette kurver ud på banen på de strækninger, hvor hastigheden skal opgraderes
  • udføre forskellige sikringsarbejder
  • etablere foranstaltninger, der beskytter de elektriske systemer, hvis en køreledning rives ned
  • rydde vegetation langs med banen
  • beskære eller fælde træer og buskads i henhold til eldriftservitutten
Master til kørestrøm
Vi sætter master op til kørestrøm langs hele strækningen. Masterne er ca. 7 meter høje, og der er mellem 15 og 60 meter mellem hver mast.

Valby1
Foto: Christoffer Regild

Transformerstationer

Vi bygger transformerstationer, som får strøm fra højspændingsnettet, og vi bygger AT-systemer, som fordeler strømmen langs banen.

Vi forstyrrer desværre, mens vi arbejder
Som nabo til banen kan du i perioder blive udsat for støj, støv og vibrationer, mens vi etablerer kørestrømsanlægget. Det støjer, når vi river broer ned eller ombygger dem.

Vi gør os umage for at mindske generne
Vi bestræber os på, at mindske gener som støj, støv og vibrationer så meget som muligt. Vi pålægger vores entreprenører at anvende moderne, støjsvagt materiel, støjsvage arbejdsmetoder og støjskærmende foranstaltninger, hvor det er muligt.

Vi informerer løbende
Naboer
Bor du tæt ved banen, vil du blive orienteret om, hvornår vi arbejder hvor, og du vil blive informeret, før vi går i gang med støjende arbejde. Vi informerer dig direkte pr. brev, men du kan også altid følge med i vores arbejde på her på siden eller tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor du løbende bliver opdateret med nyt om arbejdet.

Som nabo til en bro vil du blive særskilt orienteret, når vi arbejder i nærheden af dig. Det gælder også, hvis du bor i nærheden af en byggeplads.

Passagerer
Vi orienterer altid passagererne, før vi lukker banen. Der vil være tydelig skiltning på alle stationer i perioden før en spærring, og vi annoncerer i lokalaviserne.

DSB og Arriva informerer om særkøreplaner og togbusser.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276