Broer og vejanlæg

Samfinansieret af EU

Samfinansieret af EU

Elektrificering

snippet elektrificering

Banedanmark elektrificerer omkring 1500 km jernbane.

Læs mere om fremtidens signalerLæs om elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Banedanmark elektrificerer

Arkaologi

Folder om elektrificering
Læs den her

Banedanmark elektrificererÅben pdf 
Når vi elektrificerer en jernbane, udstyrer vi banen med master og køreledninger, som kan forsyne togene med strøm. For at give plads til køreledningerne, skal broerne være højere. Derfor bliver vi nødt til at rive nogle af de gamle broer ned eller ombygge dem.

Nogle steder river vi de gamle broer ned og erstatter dem med nye. Andre steder er det muligt at sænke sporet, så frihøjden under broen kan øges på den måde.

Hvis vi nedlægger en bro, vil den i nogle tilfælde blive erstattet af et nyt vejanlæg, som fører hen til en anden bro over eller under banen.

Samarbejde med kommunerne
Når vi skal ombygge eller nedrive en bro samt eventuelt bygge et nyt vejanlæg, sker planlægningen altid i samarbejde med kommunen. Når en bro skal udskiftes, kan kommunen vælge at anlægge en bro med tilstødende vejanlæg, som er beregnet til anden trafik, end den oprindelige bro. Hvis der fx skal være højere hastighed eller mulighed for tungere køretøjer, stiller det øgede krav til broens styrke eller vejens forløb. Sådanne projekter kræver kommunal medfinansiering, da Banedanmark som udgangspunkt kun fornyr en bro til en tilsvarende løsning, hvad angår vejtrafikken.

gl_bro_u_koreledninger   Eksempel på en ældre buebro som ikke levner plads til de nye køreledninger
Eksempel på en ældre bro der er renoveret for gennemføring af nye køreledninger   gl_bro_m_koreledninger
ny_bro_m_koreledninger   Eksempel på en nyopført bro med gennemføring af køreledninger

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276