Beskæring af bevoksning

Banedanmark elektrificerer

Arkaologi

Folder om elektrificering
Læs den her

Banedanmark elektrificererÅben pdf 

Samfinansieret af EU

Samfinansieret af EU

Når vi elektrificerer en bane hænger vi køreledninger op over sporene for at forsyne togene med strøm. Køreledningerne bliver båret af otte til tretten meter høje master, som bliver placeret med 15-60 meters mellemrum.

Når vi sætter master og køreledning op, er det nødvendigt at beskære træer og buske langs banen. Langs jernbanen bliver træer og buske beskåret helt i bund i en afstand af 10 meter fra spormidten eller til nærmeste skel.

Det visuelle indtryk af banen ændrer sig således, dels på grund af opsætning af master og køreledninger, dels på grund af fældning eller beskæring af bevoksning langs banen. Banen bliver derfor mere synlig i det åbne land og også stationerne vil ændre udtryk. 

Beskæring af træer

Lodsejere med nabo-arealer er underlagt en eldriftsservitut. Bevoksning på disse arealer bliver beskåret i henhold til eldriftsservituttens bestemmelser.

Læs som eksempel Eldriftsservitutten på strækningen Esbjerg-Lunderskov


Tegning af bane med transformerstation
Tegning: Søren Amsnæs

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276