Implementeringsredegørelse

Udkast til forslag til lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark var i offentlig høring til og med den 5. januar 2015. Det fremgår af udkastet til lovforslag, at der udarbejdes en implementeringsredegørelse for projektet.

Implementeringsredegørelsen tjener overordnet set samme formål som lovforslagets lovbemærkninger, idet indholdet er en uddybende anvisning på, hvordan anlægsprojektet vil blive udmøntet i praksis efter lovens vedtagelse.
 
Transportministeriet har haft implementeringsredegørelsen i høring frem til den 23. februar 2015, og den kan sammen med Høringsbrev og Høringsliste downloades på nedenstående link:

Implementeringsredegørelse 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276