Idéfasehøring

Projektets første offentlige høring var en idéfase, der løb fra d. 20. april til d. 31. maj 2015. Udgangspunktet for høringen er et debatoplæg med projektets overordnede indhold.
Læs debatoplægget her.
Alle henvendelser i høringsperioder blev registreret, bearbejdet og bliver offentliggjort med navn og adresse med mindre andet er ønsket.
Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i VVM-undersøgelsen i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer kan forbedre projektet.
På basis af de indkomne høringssvar udarbejder Banedanmark et høringsnotat, der beskriver de indkomne forslag og kommentarer, og hvorledes Banedanmark forventer at anvende disse i det videre arbejde.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276