Arbejdsmiljø

Det er centralt for Banedanmark at tænke arbejdsmiljø og forebyggelse fra start til slut i alle vore funktioner. Fra den allerførste planlægning og projektering - over udførelsen - til efterfølgende drift og vedligehold.

Banedanmark tager sit ansvar som både bygherre, projekterende og arbejdsgiver alvorligt og har høje ambitioner også på arbejdsmiljøområdet.

At forebygge ulykker gennem forsvarlig ledelse og planlægning er centralt for os.  Vi accepterer ikke arbejdsulykker. Alle arbejdsulykker har baggrund i årsager, der kan forklares og forebygges.

Vi forventer at alle leverandører, entreprenører og andre, der arbejder på Banedanmarks områder, lever op til Banedanmarks arbejdsmiljøpolitik og bidrager konstruktivt til det gode arbejdsmiljø både i planlægning, projektering, udførelse og drift.

På denne hjemmeside kan du finde materiale, som konkretiserer de forventninger vi har til dig, samt hjælpeværktøjer, instrukser og vejledninger. Siden vil løbende blive suppleret, efterhånden som vi færdiggør nyt materiale.

 


Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276