Sikkerhed

Jernbanen er en meget sikker transportform, hvor der sjældent sker alvorlige ulykker. Det er langt farligere at bevæge sig rundt som fodgænger, cyklist eller motorcyklist, end det er at være togpassager. I 2000 blev det gjort op, at det er ca. 10 gange så farligt at køre i bil som at køre i tog (Oplæg om jernbanesikkerhed).

Til gengæld kan jernbaneulykker være omfattende og have store konsekvenser, hvis de sker. Derfor har jernbanesikkerhed meget høj prioritet, og sikkerhedskravene til både Banedanmark og togselskaberne er høje.

Regler og krav

Sikkerhed på jernbanen har meget høj prioritet og er reguleret af en række regler og krav til Banedanmark som infrastrukturforvalter og til togselskaberne. Reglerne er fastsat af den øverste myndighed på området, Trafikstyrelsen.

Sikkerhed på jernbanen er et samspil mellem mennesker, materiel og tekniske sikkerhedssystemer.

Først og fremmest ligger ansvaret for sikkerheden hos de mennesker, der arbejder med jernbanen. Det gælder både lokomotivførere, vedligeholdelsespersonale, administrativt personale og alle andre, der arbejder med, på eller ved banen.

Sikkerhedssystemer

En forudsætning for høj sikkerhed er dog, at tog, spor, signaler og sikringsanlæg er kvalitetssikrede og fuldt funktionsdygtige. Der er desuden installeret en række sikkerhedssystemer på jernbanenettet. Deres væsentligste funktion er at sikre, at togtrafikken afvikles sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På denne side kan du finde informationer vedrørende jernbanesikkerhed. Bl.a. de reglementer og instrukser, der gælder for kørsel på Banedanmarks infrastruktur.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276