Hvorfor skal signalanlæggene udskiftes?

Udskiftning af de gamle signaler

Det er nødvendigt at udskifte signalanlæggene på fjern- og S-banen på grund af deres høje alder. Signalanlæggene på det danske jernbanenet er typisk mere end 30 år gamle og er et miks af mange forskellige teknologier. De ældste sikringsanlæg daterer sig helt tilbage fra 1930'erne, og hovedparten af anlæggene er installeret i perioden frem til og med 1970'erne. Gennemsnitsalderen er altså meget høj - og det er fejlraten også. 

De fleste anlæg er installeret i 1950'erne og 1960'erne og de ældste anlæg daterer sig helt tilbage til 1930érne. Gennemsnitsalderen er altså meget høj og det kan give fejl der medfører forsinkelser i togdriften. Alderen giver også problemer med vedligeholdelsen, da flere af komponenterne i de gamle anlæg er gået ud af produktion. Det gør det svært at skaffe reservedele, der ofte kun kan skaffes til veje ved at "kannibalisere" gamle ellers nedlagte anlæg.

En anden stor udfordring er at finde medarbejdere med de rette kompetencer inden for de forældede signalteknologier. Banedanmark har stadig en række nøglepersoner med stor indsigt i de gamle anlæg, men en del af disse medarbejdere nærmer sig pensionsalderen.

Hvis Banedanmark ikke udskifter anlæggene er der stor risiko for forsinkelser og nedbrud i togtrafikken.  Den samlede udgift ved at udskifte alle signalsystemer samtidig er på sigt langt billigere end at vedligeholde de gamle anlæg. Ved en totaludskiftning af signalanlæggene til moderne teknologi, forventer Banedanmark at en stor del af de forsinkelser, der skyldes signalfejl, forsvinder. På fjernbanen forventes et fald på ca. 80% i signalrelaterede fejl  mens der på S-banen forventes et fald på ca. 50%.

De nye signalsystemer forventes at reducere antallet af signalrelaterede fejl væsentligt, hvilket hvert år betyder, at passagererne vil spare henholdsvis ca. 140.000 forsinkelsestimer på S-banen og ca. 790.000 på fjernbanen.

De nye signalsystemer vil desuden medføre en række fordele for togdriften og passagererne, herunder en mere effektiv togdrift, mulighed for højere hastighed og/eller større kapacitet på nogle strækninger og et ensartet højt sikkerhedsniveau på alle strækninger.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276