Jernbanens nye signalsystemer er på vej - men forsinket

Jernbanens nye signalsystemer er på vej - men forsinket
Banedanmark er i øjeblikket i fuld gang med at udrulle nye signalsystemer på jernbanen, der skal erstatte de gamle forældede signalanlæg på S-banen og fjernbanen. Men tilpasningen af de nye systemer til den danske jernbane har vist sig mere kompliceret end forventet, og udrulningen bliver derfor forsinket op til et år på S-banen og op til to år på fjernbanen. Banedanmark forventer dermed at være færdig med at installere de nye signalsystemer på S-banen i 2021 og på fjernbanen i 2023.

Derudover bliver de nye signalsystemer dyrere end forventet, men overholder totalbevillingen.
Forsinkelserne skyldes flere ting. Dels har Banedanmark måttet erkende, at der er brug for mere tid til tests end planlagt på både på S-banen og fjernbanen.  Dels tager det længere tid for både leverandører og for Banedanmark at få den omfattende dokumentation på plads, som der kræves for at få godkendt de nye systemer.

Både Banedanmark og leverandørerne er nu i gang med at etablere mere effektive forretningsgange for dokumentation og Banedanmark er i gang med at forbedre sin styring.
Derudover lægges der mere testtid ind på både S-banen og fjernbanen.

Godt i gang
Banedanmark er allerede er godt i gang med udskiftningen af de gamle signalanlæg. CBTC er sat i drift på den første strækning mellem Hillerød og Jægersborg på S-banen og Signalprogrammet har gennemført de første tests af ERTMS på fjernbanen mellem Roskilde og Køge med godt resultat.

Ny udrulningsplan
Banedanmark har nu i samarbejde med leverandørerne lavet en ny udrulningsplan for de nye signalsystemer: Det fælleseuropæiske ERTMS på fjernbanen og bybanesystemet CBTC på S-banen.

Fokus er nu på at få sat de første strækninger på fjernbanen i drift, nemlig strækningen Roskilde-Køge-Næstved og Frederikshavn-Lindholm-Hobro. Dernæst skal den nye jernbane mellem København og Ringsted udstyres med nyt signalsystem. Alle tre strækninger skal stå klar i 2018.

Resten af jernbanen bliver udstyret med nye signalsystemer i en rækkefølge, der i størst muligt omfang tilgodeser passagererne og de øvrige infrastrukturprojekter Banedanmark skal gennemføre i perioden.

Arbejdet begynder på de regionale strækninger, ikke på hovedstrækningerne, der ofte er mere befærdede, og derved forsøger Banedanmark at minimere antallet af "overgange" mellem det nye og det gamle signalsystem. Derudover er planen koordineret med Banedanmarks øvrige store arbejder: De store sporarbejder, elektrificeringen og København-Ringsted-projektet.

En kompleks opgave
Det er en stor og kompleks opgave at udstyre den danske jernbane med nye signalsystemer.
Der er tale om lang række tekniske og trafikale ændringer både på jernbanen og i togene, helt nye "færdselsregler" på jernbanen, samt flere tusinde medarbejdere, der skal uddannes i at arbejde med de nye systemer både hos Banedanmark og hos togoperatørerne.
Herudover er Banedanmark afhængig af en række samarbejdsparter og af at alle leverer til forudsat pris, tid og kvalitet. Det drejer sig både om de tre store leverandører til Signalprogrammet (Siemens, Thales-Strukton og Alstom) og jernbanevirksomhederne, som bl.a. skal have udrustet togene til tiden.

Mange fordele
Når de nye signalsystemer er installeret på S-banen og fjernbanen giver det en lang række fordele for passagererne og togtrafikken.  De nuværende anlæg er gamle. De fleste er installeret i 1950'erne og 60'erne og giver en række fejl, der forsinker togtrafikken. Det er desuden svært at skaffe komponenter til de gamle anlæg. Derfor er udskiftningen af de gamle signalsystemer også afgørende vigtig for jernbanen.
Banedanmark har vurderet tilstanden af de gamle signalanlæg og regner med, at deres funktionalitet, med en fokuseret vedligeholdelsesindsats, kan holdes stabil indtil de nye signalsystemer er installeret, men det er svært for anlæggene er gamle og balancerer på kanten af deres levetid.

Fakta: Det får vi ud af at skifte signalsystemerne ud

  *Flere tog til tiden
  *Ensartet højt sikkerhedsniveau
  *Færre forsinkelser grundet signalfejl 
  *Mulighed for at køre flere tog
  *Mulighed for højere hastighed
  * Danmark bliver et af de første lande, som skaber mulighed for at køre grænseoverskridende trafik på det fælles-europæiske ERTMS system
  *Mindre udstyr i og omkring sporene
  *Besparelser i trafikstyring og vedligeholdelse

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276