Regler for fakturaer til Banedanmark

Banedanmark vil sikre rettidige, korrekte betalinger til vores samarbejdspartnere, hvilket skal ske gennem en automatiseret fakturahåndtering, som efterlever statens regler www.modst.dk

Det betyder:

- At fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes på EAN: 5798 000 89 32 07. Husk at indtaste betalingsoplysninger, da kontonummer skal fremgå af fakturaen.

- At faktura skal fremsendes i OIOUBL format. Der kan fremsendes i dette format blandt andet via www.virk.dk Information om dette format kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside (www.modst.dk).

- At ordre-/rekvisitionsnummer skal fremgå tydeligt på fakturaen, og at dette er tastet i det relevante felt.

- Leverandørens varenumre for de solgte varer skal oplyses i beskrivelsen på fakturaen på de angivne positioner. En sigende beskrivelse tilføjes hver linje på fakturaen for både varer og ydelser.

Banedanmark sender fakturaer retur, hvis ovenstående ikke er efterlevet, og såfremt en faktura sendes retur, bedes du, som leverandør, kontakte den pågældende medarbejder i Banedanmark, som har afgivet ordren, med henblik på at få de manglende oplysninger.

Ydermere skal nævnes at Banedanmark på linje med resten af det offentlige opererer med 30 dage netto som betalingsbetingelser, hvilket ikke fraviges.

Ønskes yderligere informationer kontaktes kreditorteamet i Banedanmark på e-mail: kreditor@bane.dk, eller på telefon (kl. 9-15): tlf. 82 34 93 80.

Hvis din virksomhed anvender et eksternt firma til fakturahåndtering, er det dit ansvar som leverandør at orientere det pågældende firma om reglerne for fakturaer til Banedanmark.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276