Ålholm

Ålholm Station, Roskildevej 131, 2500 Valby

Banedanmark har anlagt stationen på sydsiden af Roskildevej. Adgang sker fra Roskildevej via trapper og elevatorer, og den eksisterende sti under Roskildevej er blevet renoveret. På Roskildevej er der busholdeplads på begge sider samt et lysreguleret fodgængerfelt. Der er både åbne og overdækkede cykelparkeringspladser.

Ålholm Station åbnede den 8. januar 2005 sammen med strækningen mellem Flintholm Station og en midlertidig station ved Gammel Køge Landevej. 

Passagerprognose
Det er beregnet, at der i 2010 vil være ca. 17.000 rejsende på et hverdagsdøgn.

Skiftemuligheder
På Ålholm station er der mulighed for skift mellem Ringbanen og buslinierne på Roskildevej samt på den nærliggende busterminal på Ålholm Plads.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276