Danshøj

Danshøj Station, Ansgars Allé 20, 2500 Valby

Stationen er anlagt på nordsiden af banedæmningen, som bærer togene mod Roskilde. Fra perronerne på Ringbanen er der via trapper og elevatorer adgang til en ny, midtliggende perron på S-banen til Høje Taastrup. Der er forpladser med cykelparkering på begge sider af stationen. Adgang sker fra gang- og cykelstiforbindelser fra Maribovej, fra Søndre Allé, fra Ansgars Allé samt fra Ole Borchs Vej via en eksisterende stiunderføring på Tschernings Allé. Stierne skal fungere som redningsveje og må ikke benyttes af biler og busser. Den gamle stibro over Ringbanen mellem Maribovej og Søndre Allé blev i efteråret 2003 erstattet af en ny og bredere bro.

Danshøj Station åbnede den 8. januar 2005 sammen med strækningen mellem Flintholm Station og en midlertidig station ved Gammel Køge Landevej.

Passagerprognose
Det er beregnet, at der i 2010 vil være ca. 16.000 rejsende på et hverdagsdøgn, heraf 6.800 på Ringbanen. Af disse vil 3.800 skifte fra Ringbanen til S-togene på Vestbanen.

Skiftemuligheder
Danshøj Station giver mulighed for omstigning mellem Ringbanen og S-togslinierne B og B+ til Høje Taastrup og København H. Danshøj Station vil som den eneste på Ringbanen ikke blive busbetjent.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276