Miljø & Støj


 

Jernbanen: En miljøvenlig transportform

miljø

Ved en satsning på togtransport er det muligt at øge mængden af trafik uden at øge mængden af CO2-udslip tilsvarende.

Der er dermed et stort miljøpotentiale i at flytte transport fra luft og vej til jernbanen. Mindre bil- og flytrafik er samtidig et vigtigt led i at reducere mængden af drivhusgasser og nå klimamålene i Kyoto-aftalen. Her har Danmark forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet med 21 procent fra 1990 til 2008-12.

Den enkelte rejsende kan også gøre en forskel. En person der kører i bil i hovedstadsområdet udleder for eksempel 10 gange så meget CO2 som ved at rejse med tog. Og en person, der rejser fra Odense til Svendborg i bil udleder tre gange så meget CO2, som ved en rejse med tog.

Et eksempel på, hvor effektiv og miljøvenlig togtransport er, tager udgangspunkt i Nørreport. Dagligt stiger 90.000 passagerer af og på toget på Nørreport. Hvis det samme antal passagerer skulle køre i bil i samme tidsrum, ville det kræve en seks-sporet motorvej.

Fakta om klima og CO2-udslip

- en rejse med tog er i gennemsnit 3-10 gange mindre CO2-belastende for miljøet end en bil- eller flyrejse.

- selvom jernbanen har en markedsandel på mellem 7 - 10 procent i EU, bidrager togtransporten med mindre end 2 pct. af transportsektorens samlede CO2-udslip

- jernbanesektoren har forpligtet sig til at nedbringe sin andel af udledningen med 30 procent fra 1990 - 2020.

Toget mest miljøvenligt

Når man taler energiforbrug og udledning af CO2, er jernbanen som hovedregel den mest miljøvenlige måde at transportere sig på. Det gælder også transport af gods. Biltrafikken i Danmark har i mange år været stærkt stigende med et stærkt forøget CO2-udslip til følge. Siden 1990 er det samlede udslip fra transportsektoren steget med 26 procent - hvilket primært skyldes stigende biltrafik.

  

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276