Ansatte i Banedanmark

Antal ansatte i Banedanmark fordelt på afdelinger og områder (30.06.2015)

Afdeling/område
06. 2015
Anlægsudvikling 33
Anlæg og Fornyelse 141
Teknisk drift 269
Trafikal drift 592
Kvalitet & Sikkerhed 37
Signalprogrammet 84
HR 68
Adm. elever og turnusingenører 27
Økonomi  162
Ny bane København-Ringsted 54
Stab 41
Produktion   704
Ringsted-Femern Banen
Elektrificeringsprogrammet
 31
20
 
I alt 2.263 

 

Antal ansatte i Banedanmark fordelt efter faggruppe:

Faggruppe

06. 2015

Trafikstyrings- og informationsmedarbejdere
411
Trafikelever
32
Specialister
181
Projektvendte medarbejdere (projektledere, byggeledere mm)
305
Produktionsvendt
Ledere
Erhvervselever
Banetekningelever mm
552
170
35
9
Administrative medarbejdere i øvrigt 568
   
I alt 2.263
   
   

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276