Ansatte i Banedanmark

Antal ansatte i Banedanmark fordelt på afdelinger og områder

Afdeling/område
31. december 2014
Anlægsudvikling 31
Anlæg og Fornyelse 145
Teknisk drift 275
Trafikal drift 588
Kvalitet & Sikkerhed 45
Signalprogrammet 89
HR 66
Adm. elever og turnusingenører 31
Økonomi  156
Ny bane København-Ringsted 53
Stab 40
Produktion   698
Ringsted-Femern Banen
Elektrificeringsprogrammet
 27
19
 
I alt 2.263 

 

Antal ansatte i Banedanmark fordelt efter faggruppe:

Faggruppe

31. december 2014

Trafikstyrings- og informationsmedarbejdere
423
Trafikelever
22
Specialister
167
Projektvendte medarbejdere (projektledere, byggeledere mm)
308
Produktionsvendt
Ledere
Erhvervselever
Banetekningelever mm
534
170
26
7
Administrative medarbejdere i øvrigt 594
   
I alt 2.251
   
Heraf er 3 ansat i løntilskud og udover er 12 ansat i flexjob  

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276