Ansatte i Banedanmark

Antal ansatte i Banedanmark fordelt på afdelinger og områder

Afdeling/område
31. december 2013
Anlægsudvikling 34
Anlæg og Fornyelse 136
Teknisk drift 271
Trafikal drift 583
Kvalitet & Sikkerhed 54
Signalprogrammet 85
HR 88
Kontorelever og trainees 27
Økonomi  148
Ny bane København-Ringsted 52
Direktion og stabe 39
Produktion   767
Ringsted-Femern Banen
 19
 
I alt 2.277 

 

Antal ansatte i Banedanmark fordelt efter faggruppe:

Faggruppe

31. december 2013

Trafikstyrings- og informationsmedarbejdere
426
Trafikelever
18
Specialister
216
Projektvendte medarbejdere (projektledere, byggeledere mm) 
302
Produktionsvendt
Ledere
Erhvervselever
Banetekningelever mm
612
181
24
13
Administrative medarbejdere i øvrigt 485
   
I alt 2.277
   
Heraf er 13 ansat i løntilskud og 12 er ansat i flexjob  

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk