Ansatte i Banedanmark

Antal ansatte i Banedanmark fordelt på afdelinger og områder

Afdeling/område
30. juni 2014
Anlægsudvikling 31
Anlæg og Fornyelse 148
Teknisk drift 272
Trafikal drift 576
Kvalitet & Sikkerhed 54
Signalprogrammet 80
HR 88
Kontorelever og trainees 35
Økonomi  146
Ny bane København-Ringsted 53
Direktion og stabe 40
Produktion   725
Ringsted-Femern Banen
Elektrificeringsprogrammet
 25
16
 
I alt 2.255 

 

Antal ansatte i Banedanmark fordelt efter faggruppe:

Faggruppe

30. juni 2014

Trafikstyrings- og informationsmedarbejdere
413
Trafikelever
20
Specialister
241
Projektvendte medarbejdere (projektledere, byggeledere mm) 
307
Produktionsvendt
Ledere
Erhvervselever
Banetekningelever mm
566
178
24
15
Administrative medarbejdere i øvrigt 492
   
I alt 2.255
   
Heraf er 9 ansat i løntilskud og 5 er ansat i flexjob  

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk