Tilskud til støjisolering

Banedanmark har i perioden 1986-2014 ydet tilskud til facadeisolering og støjafskærmning af helårsbeboelser langs de eksisterende jernbaner i Danmark. 

Projektet har medført at samtlige boliger med en støjbelastning over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier til planlægningsbrug har fået mulighed for støjbeskyttelse.

Bemærk at fristen for ansøgning om tilskud til støjisolering er udløbet, og det derfor ikke længere er muligt at søge om tilskud til facadeisolering eller støjafskærmning.

 

 


Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276