Godkendelse af entreprenører til at levere sikkerhedsydelser

Godkendelse af entreprenører

For at blive godkendt som entreprenør for Banedanmark er der en række krav til kompetencer og øvrige krav, som entreprenøren skal opfylde. Det er entreprenørens ansvar, at egne medarbejdere opfylder de betingelser og krav, som Banedanmark stiller.

Sikkerhedsgodkendelse

Banedanmark har fra 1. januar 2017 indført en ny godkendelsesprocedure for entreprenører, der vil levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark.

Entreprenøren skal dokumentere opfyldelsen af betingelserne, herunder:

-  dokumentere processer for kompetencestyring samt dokumentere, at personalet er behørigt certificeret, godkendt og har de nødvendige kompetencer.
- dokumentere processer for vedligeholdelsesstyring
- dokumentere processer for overholdelse af de øvrige krav, som fremgår af godkendelsen, eksempelvis inden for arbejdsmiljø og andre lovkrav.

For at imødekomme entreprenørernes forberedelse på den nye procedure er 1. halvår 2017 en overgangsperiodem, hvor fornyelse af godkendelser fortsat kan ske efter de hidtil gældende retningslinjer. Det betyder, at alle entreprenører, der skal have fornyet deres godkendelse i 1. halvår 2017, kan vælge at få behandlet deres ansøgning efter den gamle procedure.

Godkendelsen vil gælde i 6 måneder fra afgørelsesdatoen. Efter udløbet af denne godkendelsesperiode vil entreprenøren skulle ansøge om fornyelse af godkendelse efter ny procedure. Denne godkendelse vil gælde 12 måneder fra afgørelsesdatoen. Entreprenøren skal på ansøgningstidspunktet angive, om ansøgningen ønskes behandlet efter den gamle procedure.

Entreprenører, der skal have fornyet deres godkendelse i 2. halvår 2017, vil blive godkendt efter ny procedure gældende 12 måneder fra afgørelsesdato.

Fremdateret godkendelse vil efter den nye procedure ikke længere være mulig, da alle godkendelser gælder fra afgørelsesdatoen. Ansøgningsfristen for fornyelse af godkendelser vil være 4 uger.

pdf Hent de nye retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser

pdfHent de gamle retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser

Banedanmark fører ikke længere tilsyn med, at den enkelte medarbejder som er ansat hos entreprenøren opfylder kriterierne for at arbejde for Banedanmark, men vil dog kunne foretage enkelte stikprøvekontroller.

Banedanmark fører derimod tilsyn med entreprenørens dokumentation for kompetencer og ledelsesprocesser.

Kravkatalog

excel Hent Banedanmarks kravkatalog til entreprenører

For at sikre at det altid er den seneste udgave af kataloget, skal kravkataloget downloades, hver gang det skal bruges.

Kataloget indeholder en liste over krav til faglige kompetencer og en liste over jernbanesikkerhedsmæssige, forretningsmæssige og tekniske krav.

Kravkataloget anvendes af Banedanmarks entreprenører i forbindelse med levering af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold.

Vil du spørge om noget?

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på e-mail: entreprenoer-kontakt@bane.dk.

Eller på telefon 8234 0498 (i tidsrum kl. 10-14)

Godkendte entreprenører 

Liste over entreprenører, der er godkendt til at levere sikkerhedsydelser - listen er ikke nødvendigvis komplet, da enkelte entreprenører ikke har ønsket deres navn offentliggjort.

På listen er der også oplyst hvilke firmaer der er godkendt til at levere virksomhedsuddannere til virksomhedsuddannelserne. Skemaet til brug for ansøgning om at blive virksomhedsuddanner fås ved henvendelse til ltvj@bane.dk.

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276