Godkendelse af entreprenører til at levere sikkerhedsydelser

Godkendelse af entreprenører

For at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark skal entreprenørvirksomheder have en godkendelse fra Banedanmark.

For at opnå en godkendelse skal entreprenørvirksomheder sende en ansøgning til Banedanmark, hvori virksomheden dokumenterer, at den efterlever Banedanmarks retningslinjer, som er udgangspunkt for godkendelsen.
Godkendelse gælder fra den konkrete godkendelsesdato og 12 måneder frem, når der søges efter 2017-retningslinjerne.

Godkendelsen gælder fra udstedelsesdato. Af hensyn til sagsbehandlingstiden skal ansøgningen indsendes senest fire uger før udløbet af godkendelsesperioden.

Ny godkendelsesprocedure for 2017

Banedanmark har fra 1. januar 2017 indført en ny godkendelsesprocedure for entreprenører, der vil levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark.

Den nye godkendelsesprocedure indebærer, at der stilles tydeligere krav til kompetencestyring og dokumentation fra entreprenørens side. Banedanmark ønsker en sikker jernbane, og det forudsætter bl.a., at entreprenører kender de præcise krav til virksomheder, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, ligesom vi vil sikre en ensartet behandling af entreprenører.
 
Overgangsperiode
 
For at imødekomme entreprenørernes forberedelse på den nye procedure er 1. halvår 2017 en overgangsperiode, hvor fornyelse af godkendelser fortsat kan ske efter de hidtil gældende retningslinjer.
Det betyder, at alle entreprenører, der skal have fornyet deres godkendelse i 1. halvår 2017, kan vælge at få behandlet deres ansøgning efter den gamle procedure. En sådan godkendelse vil gælde i seks måneder fra afgørelsen.
 
 
 
 
 
Godkendte entreprenører skal have en jernbanesikkerhedsansvarlig. Ved ferie eller sygdom kan funktionen uddelegeres til en anden medarbejder. Der kan være en fast stedfortræder, eller der kan indgås en delegationsaftale. Banedanmark skal underrettes om en delegationsaftale inden fem dage efter aftalens indgåelse. En delegationsaftale er gældende i maksimum et år.
 
Kravkatalog
 
Kravkataloget til entreprenører indeholder en liste over krav til faglige kompetencer og en liste over jernbanesikkerhedsmæssige, forretningsmæssige og tekniske krav.
For at sikre, at det altid er den seneste udgave af kataloget der anvendes, skal kravkataloget downloades, hver gang det skal bruges.
 
 
Kontaktinformation
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Banedanmark på E-mail: leverandoer-kontakt@bane.dk
Eller på telefon: 8234 0498 (i tidsrummet kl. 10:00-14:00).
 
Godkendte entreprenører
 
 
Listen er ikke komplet, da enkelte entreprenører ikke har ønsket deres navn offentliggjort.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276