Kvalifikationsordninger

På denne side finder du en oversigt over Banedanmarks kvalifikationsordninger.

En kvalifikationsordning er en ordning, hvor leverandører løbende kan søge om optagelse. For at blive optaget på kvalifikationsordningerne, er det en forudsætning, at Leverandøren lever op til de krav, der er fastsat til den bestemte ydelse.   

Ud fra oversigten over kvalificerede leverandører vælger Banedanmark et antal leverandører, som bliver opfordret til at give tilbud på de forskellige konkrete opgaver.

Udvælgelsen af leverandører til at afgive tilbud sker på konkret grundlag fra gang til gang. En optagelse på ordningen er ikke en garanti for opgaver, men det er en forudsætning for at komme i betragtning til visse opgaver.

Under de enkelte kvalifikationsordninger nedenfor kan du finde flere oplysninger om omfanget af ordningen og kravene til din ansøgning.

Hvis du er i tvivl om, hvilke ordninger din virksomhed er optaget på eller i hvilket omfang, så er du velkommen til at kontakte os.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på: kvalifikationsordning@bane.dk.

Du bedes ligeledes fremsende din ansøgning på kvalifikationsordning@bane.dk.

Du kan finde relevante erklæringer, fx. tro- og loveerklæring til brug for din ansøgning:

 Tro og love erklæring  / 
Solemn Declaration


Erklæring om udelukkelsesgrunde   /  
Declaration concerning exclusion from giving tender

 

Ydelse Beskrivelse Yderligere information

Skinner

Indkøb af stålskinner af UIC60-, DSB 45- og hovedhærdede skinner

Udbudsbekendtgørelse

Supplement til udbudsbekendtgørelse

Ansøgningsskema i word

Ansøgningsskema i PDF

Entreprenørydelser

Entreprenørydelser i forbindelse med anlægs- og fornyelsesopgaver

(Ny kvalifikationsordning, December 2016)

Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse af udbudsbekendtgørelse

Ansøgning via ESPD

ESPD-fil (XML)

Vejledning

Støtteerklæring

Entreprenørydelser

Entreprenørydelser i forbindelse med anlægs- og fornyelsesopgaver

(Gammel kvalifikationsordning, ophører 12. juni 2017)

 

 

Udbudsbekendtgørelse

Vejledning

Assessoropgaver

Assessorydelser (ISA og NoBo)

(Gammel kvalifikationsordning, ophører 1. september 2017)

Udbudsbekendtgørelse

Vejledning

Assessoropgaver

 

Assessorydelser (ISA og NoBo)

(Ny kvalifikationsordning, marts 2017)

Udbudsbekendtgørelse

Vejledning

ESPD-fil (XML)

Teknisk rådgivning

Rådgiverydelser omfattende rådgivende ingeniør- og landinspektørvirksomhed

(Gammel kvalifikationsordning, ophører 4. august 2017)

Udbudsbekendtgørelse

Vejledning

Teknisk rådgivning

Rådgiverydelser omfattende rådgivende ingeniør- og landinspektørvirksomhed

(Ny kvalifikationsordning, februar 2017)

 

Udbudsbekendtgørelse

Berigtigelse af udbudsbekendtgørelse

Vejledning

ESPD-fil (XML)

 

Ressourcepersoner

Ressourcepersoner inden for diverse discipliner primært vedrørende anlægs- og fornyelsesopgaver, fx projektledelse, stabsfunktioner eller lignende.

(Ny kvalifikationsordning, januar 2017)

Udbudsbekendtgørelse

Vejledning

ESPD-fil (XML)

Ressourcepersoner

Ressourcepersoner inden for diverse discipliner primært vedrørende anlægs- og fornyelsesopgaver, fx projektledelse, stabsfunktioner eller lignende.

(Gammel kvalifikationsordning, ophører d. 12 juli 2017)

Udbudsbekendtgørelse

Vejledning

Rydningsydelser Rydningsydelser i forbindelse med anlægs- og fornyelsesopgaver

Udbudsbekendtgørelse

Ansøgning via ESPD

Vejledning

Støtteerklæring

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276