Opgradering Hobro-Aalborg

Projektleder
Betina Søreide
hobro-aalborg@bane.dk


Der er nu blevet udarbejdet et beslutningsgrundlag for opgraderingen med henblik på politisk behandling.

Læs beslutningsgrundlaget her.

Hobro-aalborg orienteringskort

Som en del af grundlaget for gennemførelse af timemodellen mellem Aarhus og Aalborg skal der gennemføres væsentlige forbedringer af rejsetid og trafikbetjening mellem Hobro og Aalborg.

Projektet er en forudsætning for gennemførelse af timemodellen, hvilket indebærer, at der maksimalt må være en times rejsetid mellem Aarhus og Aalborg. I dag er rejsetiden med lyntog med stop i Randers og Hobro 1 time og 21 minutter.

Opgraderes hastigheden til 160 km/t reduceres rejsetiden for lyntog, der kun standser i Randers, med 6 minutter. Dertil kommer en mulig reduktion af rejsetiden på 9 minutter som følge af gennemførelse af signalprogrammet og fornyelse af banen.

På strækningen mellem Hobro og Aalborg skal der nedlægges overkørsler, foretages stationsombygning og gennemføres mindre tilpasninger af sporlayout med henblik på at øge hastigheden.

 Projektet omfatter således:Hobro-aalborg overkørsler

  • Nedlæggelse af overkørsler og etablering af erstatningsanlæg i Skørping og Ellidshøj. Overkørslen i Svenstrup er en option i beslutningsgrundlaget.
  • Ombygning af Skørping Station.
  • Tilpasning og udskiftning af spor, broer og dæmninger for at kunne øge hastigheden på strækningen.
  • Etablering af miljøforanstaltninger i form af faunapassager, facadeisolering af boliger mm. 

Opgraderingen mellem Hobro og Aalborg har en tæt grænseflade til Banedanmarks sporfornyelse og signalprogram samt til igangværende projekter vedrørende timemodellen, herunder forundersøgelser af opgradering mellem Aarhus og Hobro.

Projektet har gennemløbet en VVM-proces med to offentlige høringer efter en idéfasehøring i foråret 2010.
Den seneste offentlige høring var i perioden fra den 11. januar til den 7. marts 2012 og der blev afholdt 3 borgermøder om projektet d. 6, 7 og 8 februar.

Læs høringssvarerne og høringsnotatet her. 

Læs den endelige miljøredegørelse her.

Faktaboks

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276