Usikrede overkørsler


Banedanmark har pr. 1. januar 2016 knap 650 overkørsler. Mere end 400 er sikret ved enten helbom, halvbom eller advarselsanlæg. 205 overkørsler er ikke elektronisk sikret, og de udgør en sikkerhedsrisiko på banen. Det er Banedanmarks mål i al væsentlighed at fjerne eller sikre samtlige usikrede overkørsler i Danmark inden udgangen af 2018.

For at øge sikkerheden på jernbanen skal vi:

  • nedbringe antallet af overkørsler mest muligt
  • sikre eller nedlægge usikrede overkørsler

Formålet er at:

  • forbedre sikkerheden på banen
  • forbedre lokoførernes arbejdsmiljø ved at reducere antallet af arbejdsulykker

Når vi sikrer eller nedlægger en overkørsel, foregår det på én af følgende måder:

  • vi lukker overkørslen og henviser til anden eksisterende færdselsvej
  • vi sikrer overkørslen til et hel- eller halvbomsanlæg
  • vi lukker overkørslen og etablerer anden vejadgang - et erstatningsanlæg (typisk en erstatningsvej langs banen)

Vi lukker ingen overkørsler, før vi har sikret at der er en adgangsvej andet sted.

Dette arbejde er en del af vedtagelsen af "En grøn transportpolitik" fra 2009.

Fakta om usikrede overkørsler

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276