Opgradering Aarhus-Hobro

Kontaktperson

Projektleder
Magnus Bros Rasmussen
aarhus-hobro@bane.dk


Århus hobro vignet

Kortere rejsetid nord for Aarhus

Banedanmark gennemfører i øjeblikket forundersøgelser af mulighederne for en kortere rejsetid mellem Aarhus og Hobro. Undersøgelserne skal belyse, hvad det vil kræve at reducere rejsetiden mellem Aarhus-Aalborg til én time. Undersøgelserne er en del af den politiske aftale om en Grøn Transportpolitik og skal danne grundlag for gennemførelse af den såkaldte Timemodel.

Om projektet

Strækningen mellem Aarhus og Hobro må i dag betragtes som utidssvarende. Maksimalhastigheden er op til 180 km/t, men grundet skarpe kurver og sikkerhedsrelaterede forhold er der mange lokale hastighedsnedsættelser, hvorfor den reelle hastighed er væsentlig lavere.

Med henblik på at øge hastigheden, undersøges muligheden for tilpasninger af det nuværende sporlayout. Udretning af kurver visse steder på strækningen samt nedlæggelse af én eller flere overkørsler, vil være blandt mulige tilpasninger.

Resultatet af forundersøgelserne afrapporteres i et beslutningsnotat, der vil være klar til politisk behandling medio 2013.

Århus hobro strækning

Fakta

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk