En ny bro over Storstrømmen

Kontaktperson

Projektleder
Lars Deigaard
storstromsforbindelse@bane.dk


Der er tirsdag den 19. marts truffet beslutning om at anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro inklusiv cykel- og gangsti over Storstrømmen.

Broen vil blive 3,9 kilometer lang og få en maksimal gennemsejlingshøjde på 26 meter. Den nuværende bro er 3,2 kilometer lang og har samme gennemsejlingshøjde.

Broen er planlagt til at få to jernbanespor mod et på den nuværende bro, og hastigheden for togene på den nye storstrømsbro bliver 200 km/t mod 100 km/t på den eksisterende bro. Det bliver dermed en fremtidssikret bro, der vil kunne klare den øgede trafikmængde som følge af Femern Bælt-forbindelsen.

Derudover giver broen mulighed for mere attraktive køreplaner og en reduktion af rejsetiden - op til tre minutter for passagertog og ti minutter for godstog.

Broen får to vejbaner. Bredden på vejbanerne bliver efter dagens standard med en forventet hastighedsbegrænsning på 80 km/t, og dermed reduceres rejsetiden også for bilisterne. Herudover udstyres broen med en dobbeltrettet cykel- og gangsti, så det stadig være muligt for cyklister og fodgængere at krydse Storstrømmen.

En ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen har en skønnet anlægsudgift på i alt 3.991 mio. kr. (inkl. cykel- og gangsti). Der afsættes 224 mio. kr. til projektering frem til vedtagelse af anlægslov. Vejdirektoratet forestår projektet.

Anlægsarbejderne vil kunne begynde i 2018. Broen vil således kunne stå klar i 2021 ved Femern Bælt-forbindelsens forventede åbning, hvorefter den nuværende Storstrømsbro nedrives.

Som baggrund for den politiske beslutning har Banedanmark i samarbejde med Vejdirektoratet og Sund & Bælt gennemført en undersøgelse af handlemulighederne vedrørende Storstrømsforbindelsen. Undersøgelsen kan læses her.

Hent pressebilleder af den nuværende bro og visualiseringer af en ny bro.

Vej og jernbanebro fra vand

Ny bro over Storstrømmen

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276