Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia - Aarhus

Kontaktperson

Magnus Bros Rasmussen
Projektleder
opgraderingfa-ar@bane.dk


Vignet Fredericia-Aarhus

VVM-redegørelsen for Fredericia - Aarhus (ikke inkl. Aarhus H.) er nu offentliggjort, og projektet er i høring.

Læs VVM-redegørelsen

Indsend høringssvar

Der er desværre sket en fejl i koblingen mellem matrikelnumre, postnumre og adresser ved udsendelsen af vores informationsbreve vedrørende 'Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia - Aarhus'. Det beklager vi meget.

Med den politiske aftale om Togfonden DK er det besluttet at nedsætte rejsetiden mellem København-Odense, Odense-Århus og Århus-Aalborg til 1 time. Dette projekt vil hastighedsopgradere og elektrificere strækningen Fredericia - Aarhus og bidrage til at nedsætte rejsetiden mellem Odense og Aarhus fra 1 time og 32 minutter til 1 time.

Dette projekt er en del af række større projekter på jernbanerne i Østjylland. Der er afsat penge til typen af arbejde - det vil f.eks. sige enten en elektrificering eller en hastighedsopgradering. Denne VVM omhandler i stedet strækningen og omhandler altså både en elektrificering og en hastighedsopgradering. Det er gjort så den enkelte borger i højere grad kan gennemskue de forskellige arbejder, der skal laves i deres nærområde.

For at hastighedsopgradere strækningen foretages der kurveudretninger på strækningen. Desuden skal nogle broer og dæmninger forstærkes. I forbindelse med elektrificeringen ophænges der køreledninger over banen. For at få plads til dem, vil nogle broer på strækningen skulle bygges om eller erstattes af nye. Elektrificeringen af banen gør det muligt at bruge moderne, elektriske tog, der accelererer og bremser hurtigere og dermed er med til at nedbringe rejsetiden. Eltog udleder heller ikke dieselpartikler langs banen, og er derfor bedre for miljøet.

VVM-proces

Projektets VVM-process (Vurdering af Virkninger på Miljøet) startede med en idéfasehøring, som er  den første af projektets to offentlige høringer. Der kan læses mere om processen under høringsproces. Input fra Idéfasehøringen blev benyttet til at forbedre de miljøundersøgelser, der lå til grund for den VVM-redegørelse som nu er sendt i høring.

For information om Vejle Fjord-broen henvises til Vejdirektoratets hjemmeside.

Linjeføringskort for Fredericia - Aarhus

Forsidefoto
Taget på besigtigelse i sommeren 2014 ved km 53,7 bro 20680 Hattingvej, set fra øst

Fakta

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276