Sporfornyelse Valby-Svanemøllen


Hvad skal vi lave og hvorfor?
I april går vi i gang med en gennemgribende fornyelse af S-banesporene mellem Valby og Svanemøllen. Sporene på den ca. 10 km lange strækning er slidte, og togene må derfor sætte hastigheden ned flere steder. Derfor laver vi nu en omfattende modernisering, der sikrer, at sporene på den højt trafikerede strækning kan holde i mange år fremover, samt at vi kan undgå hastighedsnedsættelser.

Arbejdet foregår i døgndrift i fem etaper fra april til august og indeholder en lang række forskellige arbejder.

Vi skal lave:

  • Fire km helt ny sporkasse
  • Udskifte 10 km skinner og/ eller sveller
  • Fem km ballastrensning
  • Udskifte 19 sporskifter og indbygge fire nye
  • Justering af kørestrømsanlægget
  • Flytning af signaler
  • Forbedre afvandingsforhold
  • Forbedre eksisterende konstruktioner herunder tunnel og perroner

Vi udfører primært arbejdet med store, skinnekørende maskiner, men vi bruger også forskellige håndholdte arbejdsredskaber. Arbejdet vil være støjende.

Når vi arbejder, vil der være store afledte konsekvenser for togtrafikken.

Fakta

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276