Menu
2010

Kontakt

Anlægsloven vedtaget

Folketinget behandlede forslaget til anl√¶gslov for Nybygningsl√łsningen (Den nye bane K√łbenhavn-Ringsted) og vedtog anl√¶gsloven den 18. maj 2010. Trafikstyrelsen overdrog det videre arbejde med at udf√łre selve anl√¶gget til Banedanmark.

Efter vedtagelsen af anl√¶gsloven begyndte detailprojekteringen og det forberedende arbejde. Det indeb√¶rer f.eks. pr√łveboringer, ledningsoml√¶gninger, ark√¶ologiske forunders√łgelser, besigtigelse, ekspropriation, fastl√¶ggelse af den endelige linjef√łring, nedrivning af bygninger og genetablering af naturomr√•der.

Organisering

Bygherregruppe og konsulenter til specialopgaver ansat.

Efter overtagelsen af baneprojektet fra Trafikstyrelsen skulle Banedanmark sammens√¶tte en bygherregruppe, der er ansvarlig for udf√łrelsen af baneprojektet. Derudover skulle konsulenter med specialviden fra danske og internationale r√•dgiverteams tilknyttes projektet. I den forberedende fase har de hjulpet Banedanmark med f.eks. pr√łveboringer, ledningsoml√¶gninger, ark√¶ologiske forunders√łgelser, ekspropriationer og den endelige fastl√¶ggelse af linjef√łringen.

Ekspropriation

Besigtigelse og ekspropriation af en række matrikler planlagt.

For at kunne anl√¶gge den nye bane er der brug for, at ca. 290 hektar jord eksproprieres. P√• det jordareal ligger 19 erhvervsvirksomheder og landbrug, 33 boliger samt 142 nytte- og kolonihaver. Cirka 500 matrikler og omkring 700 grundejere ber√łres direkte af ekspropriation. Bl.a. p√• baggrund af Banedanmarks planl√¶gning af linjef√łringen og aftaler med de 10 involverede kommuner er det ekspropriationskommissionens opgave at foretage en besigtigelse langs linjef√łringen.

Ved besigtigelsen gennemg√•s hele anl√¶gsprojektet, og kommissionen ser p√• de ber√łrte arealer og ejendomme, og de godkender projektet. Ekspropriationskommissionen er en uvildig instans.

TILMELD DIG
NYHEDER
S√¶t flueben ud for den slags nyheder, som du √łnsker at modtage. Du kan v√¶lge flere alternativer p√• en gang. Vi tilbyder generelle nyheder om projektet og nyheder om anl√¶gsarbejder og trafikoml√¶gninger i kommunerne p√• den kommende jernbanestr√¶kning. Vi bruger kun dine kontaktinformationer til at sende dig nyheder og videregiver dem ikke. Dit telefonnummer er kun til akutte nyheder - andre nyheder sender vi via e-mail. Du kan altid afmelde nyhederne.