Menu
2012

Kontakt

Klar til anlÌgsfasen og første spadestik

I 2012 var der stadig fokus pü det forberedende arbejde. Banedanmark udførte f.eks. arkÌologiske forundersøgelser og udgravninger mange steder, og vi tog fortsat prøver af jord og grundvand. OmlÌgning af rør og kabler tog fart, den helt prÌcise linjeføring blev fastlagt, og de første besigtigelser / ekspropriationer fandt sted. AnlÌgsopgaver blev sendt i udbud, en entreprenørkontrakt underskrevet, det første spadestik taget og den første byggeplads lavet.

Første spadestik

Det første spadestik taget den 6. september 2012.

Transportminister Henrik Dam Kristensen tog det første spadestik den 6. september 2012 ved Karlslunde Mosevej i Karlslunde. Spadestikket markerede büde begyndelsen pü anlÌg af Den nye bane København-Ringsted og pü udbygning af Køge Bugt Motorvejen. Den første byggeplads übnede samme sted i efterüret 2012 i samarbejde med Vejdirektoratet.

Udbud og kontrakt

Udbudspakker udsendt og kontrakt underskrevet.

Banedanmark sendte i 2012 de første udbudspakker i licitation (henholdsvis TP21 og TP41). Vi underskrev den første anlĂŚgskontrakt i sommeren 2012 med MT Højgaard A/S som entreprenør og COWI A/S som rĂĽdgiver. De skal udføre opgaverne i udbudspakke TP21.

TILMELD DIG
NYHEDER
SÌt flueben ud for den slags nyheder, som du ønsker at modtage. Du kan vÌlge flere alternativer pü en gang. Vi tilbyder generelle nyheder om projektet og nyheder om anlÌgsarbejder og trafikomlÌgninger i kommunerne pü den kommende jernbanestrÌkning. Vi bruger kun dine kontaktinformationer til at sende dig nyheder og videregiver dem ikke. Dit telefonnummer er kun til akutte nyheder - andre nyheder sender vi via e-mail. Du kan altid afmelde nyhederne.