Menu
<2010

Kontakt

Overvejelser om en ny bane siden 1993

Pü strÌkningen København-Ringsted har der siden 1993 vÌret gennemført en lang rÌkke undersøgelser med henblik pü at udbygge kapaciteten, inden anlÌgsloven blev vedtaget den 18. maj 2010.

1993

DSB undersøgte muligheden for at anlÌgge 1 eller 2 nye hovedspor mellem Hvidovre og Høje Taastrup.

1994-1997

Baneplanudvalget beskrev behovet for at udvide kapaciteten mellem København og Ringsted.

Udvalget foreslog forskellige løsningsmuligheder, f.eks. udvidelse med to nye spor.

1997

Loven om projektering af jernbaneanlÌg København-Ringsted blev vedtaget.

Loven medførte undersøgelser af tre forskellige løsninger:

  • Udbygningsløsningen (Udbygning med 2 nye spor langs den eksisterende jernbane, sĂĽ der kunne blive fire fjernbanespor pĂĽ hele København-Ringsted strĂŚkningen).
  • Nybygningsløsningen (Etablering af to nye spor fra København til Ringsted over Køge og med en ny station ved Køge).
  • Kombinationsløsningen (Kombination af de to ovenstĂĽende løsninger med to nye spor fra København til Høje Taastrup, hvorfra der skulle etableres to nye spor sydover til Køge og derfra videre til Ringsted).

1999

I marts blev Nybygningsløsningen og Kombinationsløsningen fravalgt.

Derudover blev udbygningsløsningen suppleret med en variant, der var baseret pü Nybygningsløsningen mellem København og Høje Taastrup. Der blev i den politiske trafikaftale senere pü üret imidlertid ikke afsat penge til at videreføre undersøgelserne, som derfor stoppede.

Som en udløber blev der afsat 600 mio. kr. til at forbedre trafikafviklingen markant pü Københavns Hovedbanegürd (kaldet "LOKO-projektet"), hvilket er blevet gennemført. Arbejdet omfattede sporÌndringer ved Hovedbanegürden samt bygning af nogle spor og vendespor mellem Østerport og Nordhavn.

2000

En mindre ambitiøs udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted blev undersøgt.

Det blev sammenlignet, om en udbygning med et 5. spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup eller en udvidelse af S-togsdriften til Roskilde ville have størst effekt.

2001

Med ĂŚndringer i projekteringsloven fra 1997 blev det besluttet at arbejde videre med S-tog til Roskilde.

Der blev gennemført en VVM-lignende (Vurderinger af Virkninger pü Miljøet) høring, men projektet blev stoppet i maj 2002 lige før Folketingets 3. behandling af forslaget til en anlÌgslov. Det skyldtes, at der var usikkerhed hos DSB om, hvorvidt det var muligt at Ìndre de nuvÌrende 4. generations S-tog til at kunne køre pü fjernbanenettet til Roskilde. Det blev besluttet at udpege arealer til at etablere et 5. spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup samt til en nybygningsløsning.

2003

Ved en politisk trafikaftale blev det besluttet at igangsÌtte "KØR- projektetet".

Det kunne pü kort sigt skabe en rÌkke mindre kapacitetsudvidelser mellem Østerport og Ringsted. Derudover blev det besluttet at udarbejde en strategianalyse med en sammenlignende undersøgelse af fire langsigtede løsningsmuligheder:

  • Udbygningsløsningen
  • Nybygningsløsningen
  • 5. sporsløsningen
  • S-tog til Roskilde

2005

Pü baggrund af strategianalysen blev det i en trafikaftale i november besluttet at satse pü en langsigtet løsning.

Derudover blev det besluttet, at der skulle trÌffes endelig afgørelse inden udgangen af juni 2007.

2006

I juni blev det i en trafikaftale besluttet, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag.

Grundlaget skulle indeholde en indledende projektering og gennemførelse af en VVM-analyse for 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. Det blev aftalt, at en politisk beslutning om valget af en langsigtet løsning skulle ske i efterüret 2009. Det blev desuden besluttet at undersøge mulighederne for at bygge og/eller modernisere to spor fra Københavns Hovedbanegürd via Godsbanegürden til Ny Ellebjerg Station.

Disse to spor er en forudsÌtning for büde 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. Samtidig blev dele af KØR-projektet sat i bero, herunder bygning af et spor til fjerntog mellem Enghave og Valby stationer.

2007

I februar blev der som udløber af KØR-projektet vedtaget en anlÌgslov for anlÌg af et overhalingsspor.

Sporet skulle vÌre pü godt 2 km umiddelbart øst for Ringsted Station. Det vil medvirke til bedre trafikafvikling ved stationen. Der blev i marts vedtaget en ny projekteringslov for et jernbaneanlÌg mellem København og Ringsted. Herefter skulle der undersøges to løsninger pü lige fod, nemlig 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen.

I september blev det besluttet at etablere to nye spor fra Københavns Hovedbanegürd over Godsbanegürden til Ny Ellebjerg. De to nye spor giver mulighed for at køre to tog mere i timen i hver retning mellem København og Roskilde.

2009

Trafikstyrelsen fremlagde beslutningsgrundlag og endelig miljøredegørelse for 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen.

I en politisk aftale i efterüret blev det besluttet at fremme Nybygningsløsningen til anlÌgslov.

TILMELD DIG
NYHEDER
SÌt flueben ud for den slags nyheder, som du ønsker at modtage. Du kan vÌlge flere alternativer pü en gang. Vi tilbyder generelle nyheder om projektet og nyheder om anlÌgsarbejder og trafikomlÌgninger i kommunerne pü den kommende jernbanestrÌkning. Vi bruger kun dine kontaktinformationer til at sende dig nyheder og videregiver dem ikke. Dit telefonnummer er kun til akutte nyheder - andre nyheder sender vi via e-mail. Du kan altid afmelde nyhederne.