Banedanmark og Siemens underskriver aftale om nyt signal- system på hele S-banen


(05.08.2011)

I dag er der indgået aftale om levering af nyt signalsystem til hele S-banen. Aftalen på S-banen er første skridt i Banedanmarks arbejde med at forny signalerne på hele det danske jernbanenet inden for de næste ti år. Senere i 2011 følger aftaler for hele fjernbanen. Effekten for passagererne bliver færre forsinkelser og flere tog til tiden.

"Med dagens aftale er jeg tilfreds med, at vi nu er et skridt nærmere, at passagererne kan få glæde af et mere moderne og driftsikkert signalsystem - og det er et signalsystem, hvor store dele af teknikken allerede er gennemprøvet,"  siger Banedanmarks administrerende direktør, Jesper Hansen.

Aftalen har inklusive vedligeholdelse en værdi af knap 2 mia. kr., som Folketinget har bevilget til opgaven.  Kontraktens økonomi er holdt inden for det angivne budget, og den indebærer, at alle gamle signaler langs strækningen fjernes og erstattes af et nyt radio-styret signalsystem af typen CBTC.

Flere rettidige tog med nyt signalsystem
Ud over øget sikkerhed og mulighed for hurtigere afvikling af trafikken er fordelen med CBTC-systemet, at passagererne vil opleve færre forsinkelser som følge af signalfejl. I dag skyldes ca. halvdelen af alle forsinkelser grundet infrastrukturen netop fejl på signalerne, men den type forsinkelser forventes at blive mere end halveret med det nye system.

"Vi forventer, at det nye system vil betyde en mærkbar forbedring af rettidigheden på S-banen. Derudover vil systemet give en ensartet høj sikkerhed på hele S-banen og et langt bedre fundament for at give passagererne rettidig og vedkommende trafikinformation," siger Jesper Hansen.

"Valget af CBTC-teknologien giver ikke alene en forbedring af rettidigheden i det færdige system, men også færrest mulig gener for S-togskunderne under selve udrulningen. Da CBTC teknologien har relativt få komponenter i selve sporet, vil antallet af sporspærringer, der påvirker passagererne, kunne minimeres," siger programdirektør Morten Søndergaard.

Det nye system vil i første omgang blive etableret på strækningen fra Jægersborg til Hillerød i 2014 og ellers løbende rullet ud på resten af S-togsnettet frem til ibrugtagning af den sidste strækning ultimo 2018.

Udskiftning af signaler i hele landet
Ud over aftalen omkring S-banen med Siemens er Banedanmark i gang med at finde aftalepartnere for udskiftning af signaler for fjerntog. Den opgave falder i tre faser - en for fjerntogene på Sjælland, en for fjerntogene på Jylland-Fyn og en for det tekniske system, der skal monteres på togene til at kunne modtage radiosignalerne.

"Danmark er det første land, hvor der foretages en samlet national udskiftning af alle signalsystemer. Og det er til gavn for passagererne, der vil få flere tog til tiden via mere driftsikre signaler. Med Siemens har vi på S-banen fundet den helt rigtige partner. Vi er nu i gang med at sammenligne tilbuddene på fjernbanen, og her vil vi kunne præsentere vores samarbejdspartnere til efteråret," siger adm. direktør Jesper Hansen, Banedanmark.

Yderligere information kan fås via Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Med venlig hilsen

Banedanmark

Pressebillede af (fra venstre) programdirektør Morten Søndergaard (Banedanmark), adm. dir. Jesper Hansen (Banedanmark), CEO Jochen Eickholt (Siemens Rail Automation Business Unit) og direktør Jukka Pertola (Siemens Danmark)

CBTC-systemet
CBTC står for Communication Based Train Control og består af et centralt computer system der kontinuerligt via digital radio kommunikerer med togets computer og de faste anlæg, f.eks. sporskifter. Systemet ved således altid, hvor alle tog er. Systemet giver den størst mulige kapacitet og er samtidig den teknologi, hvor der skal installeres færrest komponenter i sporet, hvilket både billiggør installation og vedligehold.

Tidsplan for nye signaler på S-banen.
Udrulningen på S-banen begynder på strækningen mellem Jægersborg og Hillerød, hvor signalerne særligt trænger til fornyelse. Her gennemtestes det nye signalsystem i 2014, inden det rulles ud frem til 2018 på de øvrige S-banestrækninger.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276