Bedre jernbane mellem Langå og Struer


(07.05.2012)

Banedanmark foretager i de kommende måneder en gennemgribende renovering af jernbanen mellem Langå og Struer. Der lægges nye skinner og sveller, 21 overkørsler ombygges, og 26 broer renoveres. Når sporarbejdet er færdigt med udgangen af september, vil passagererne opleve en bedre komfort og færre forsinkelser.

 
Den 12. maj begynder godt fire en halv måneds arbejde med at forny og fremtidssikre jernbanen mellem Langå og Struer, så passagererne får en bedre og mere driftssikker jernbane i fremtiden. Sporet på strækningen er slidt ned, og det betyder, at togene i dag må køre med nedsat hastighed flere steder. Når passagererne den 1. oktober kan tage den renoverede strækning i brug, vil de opleve en bedre komfort og færre forsinkelser som følge af hastighedsnedsættelser.

"Passagererne kommer til at opleve en række forbedringer, når sporarbejdet er overstået. De nye skinner og sveller giver en mere komfortabel rejse, og de færre hastighedsnedsættelser giver flere rettidige tog" siger Helle Schultz Jørgensen, byggeleder i Banedanmark.

Omfattende sporarbejde
70 af strækningens 100 kilometer skal sporombygges, de gamle træsveller skiftes ud med nye af beton, der skal suppleres med nye skærver og udføres dræn- og grøftearbejde. Herudover vil 26 broer på strækningen blive renoveret samtidig med, at sporarbejdet foregår. 

"Vi har planlagt arbejdet på en måde, så vi generer passagererne så lidt som muligt. Det har vi gjort ved at samle flest mulige arbejder i de perioder, hvor sporet er lukket, og samtidig har vi lagt arbejdet i den del af året, hvor der er færrest, der benytter jernbanen," siger Helle Schultz Jørgensen.

Arbejdet er delt op i fire etaper:
- 12. maj - 22. juni arbejdes der mellem Viborg og Skive
- 23. juni - 6. juli arbejdes der mellem Langå og Skive
- 7. juli - 12. august arbejdes der mellem Langå og Struer
- 13. august - 30. september arbejdes der mellem Skive og Struer

Tog erstattes af busser
Arrivas tog, der kører mellem Langå og Struer, vil i alle fire etaper blive erstattet af busser på den respektive del af strækningen.

"Vi gør alt, hvad vi kan, for at bringe vores kunder hurtigt og behageligt frem med bus, mens sporarbejdet står på, men alle må være indstillet på, at rejsen kommer til at tage længere tid i de kommende måneder. Vi glæder os til gengæld rigtig meget til at ønske vores kunder velkommen tilbage på en nyrenoveret strækning, når sporarbejdet er afsluttet," siger kunde- og kvalitetschef Lasse Rask Jørgensen fra Arriva Danmark.

Arriva udgiver en særlig køreplan til hver etape, hvor alle skift mellem bus og tog fremgår.

"I den særlige køreplan kan passagererne se de ændringer, vi har været nødt til at foretage - og de kan samtidig få svar på, om det bliver nødvendigt at tage et tidligere tog for at være fremme til normal tid," siger Lasse Rask Jørgensen.

Yderligere informationer via Banedanmarks pressevagt på 82 34 13 13

---------------------------------------------------------------------

Fakta: Sporfornyelse Langå-Struer
- Af strækningens 100 kilometer spor ombygges de 70 kilometer - jævnt fordelt over hele strækningen
- Skærver renses og suppleres med 96.000 ton nye skærver
- Over 100.000 træsveller erstattes med nye sveller af beton
- 15 sporskifter fjernes, fem sporskifter udskiftes og to nye sættes op
- 21 overkørsler og 25 perronovergange ombygges
- 20 overkørsler nedlægges, sikringsanlægget i 4 overkørsler opgraderes
- Der etableres 4 kilometer dræn og udføres 11 kilometer grøftearbejder
- 26 broer på strækningen renoveres

Banedanmark er i disse år i gang med en omfattende fornyelse af jernbanen rundt omkring i landet, hvilket blandt andet de midt- og vestjyske baner nyder godt af. Samlet set fornyes der her mere end 200 kilometer jernbane: I 2010 var der sporombygning mellem Herning og Holstebro, i år sker det på strækningerne Skanderborg-Herning og Langå-Struer, og i 2013 gælder det strækningen Herning-Skjern.

Fakta: Sådan kører busserne

Der er to togbusser at vælge imellem:

STOP Bussen standser ved alle stationer (i Stoholm standser bussen i Nørregade - 150 meter fra stationen).

REX Bussen standser kun få steder undervejs:

12. maj - 22. juni kører REX Bussen uden stop mellem Viborg og Skive
23. juni - 6. juli kører REX Bussen mellem Skive og Langå og standser kun i Viborg
7. juli - 12. august kører REX Bussen mellem Struer og Langå og standser kun i Skive og Viborg.

I den sidste etape - fra 13. august til 30. september - standser alle togbusser i Vinderup, der er den eneste station mellem Struer og Skive.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276