Tog-, bane- og teleselskaber vil samarbejde om bedre mobildækning i tog


(18.03.2015)

Fælles pressemeddelelse for Joint Advisory Board om Internet i Tog    
      

Teleselskaberne TDC, Telia, Telenor og 3 samt togselskaberne DSB og Arriva har sammen med Banedanmark underskrevet en samarbejdsaftale - et såkaldt Letter Of Intent - om bedre internet i tog.

Med denne samarbejdsaftale er der enighed om at arbejde målrettet for, at der inden for de kommende 2-3 år skabes markante forbedringer i mulighederne for at arbejde i toget. Det skal ske ved hjælp af mobilforstærkere i DSB's tog, forbedringer af dækningen langs banen og WiFi-løsning i DSB's tog og på stationerne.

Parterne vil sammen arbejde for at løse den store opgave, som det er at forbedre internetdækning og datakapacitet langs statens jernbanenet, så toget kan anvendes som en funktionsdygtig arbejdsplads.

Det er målet at forbedre signalet til både tale og data i toget med mobilforstærkere eller anden tilsvarende teknologi, da mobilsignalerne har svært ved at trænge igennem togvognenes metalkonstruktion. Dermed vil togpassagererne over tid komme til at mærke, at signalet går langt bedre igennem inde i toget end tidligere, og at der vil forekomme færre udfald, når de taler i telefon eller arbejder online.

Dækningen langs statens jernbanenet skal forbedres ved et samarbejde mellem Banedanmark og teleoperatørerne. Det skal blandt andet ske ved, at Banedanmarks mastenetværk opgraderes og stilles til rådighed for teleoperatørerne.

Teleoperatørerne og togoperatørerne har sammen med Banedanmark stiftet et fælles forum, Joint Advisory Board, hvor parterne i de kommende år vil samarbejde om de konkrete løsninger, der skal til for at opnå betydelige forbedringer af mobiltelefoni og internet i tog. Dette vil ske gennem gradvise forbedringer på flere fronter, idet det tager tid at etablere de fysiske opgraderinger, udbygninger og installationer langs banen og i togene.

Parterne vil nu foretage en nærmere kortlægning af den nuværende dækning langs banen. Samtidig vil parterne drøfte, hvordan passagernes erfaringer med internetdækning i toget kan inddrages i det videre arbejde. Kortlægningen af dækningen skal danne grundlag for, at parterne efterfølgende kan aftale konkrete opgraderinger af master og forbedringer af dækningen.

"Der er stadig mange ting, der skal afklares nærmere, før vi er i mål. Men vi er glade for opbakningen til det fælles samarbejde for at skabe bedre mobil- og internetdækning i tog" udtaler Søren Stahlfest Møller, økonomidirektør i Banedanmark.

"Vi er glade for den brede tilslutning, der nu er til at skabe en bedre mobil- og internetdækning i tog. Vi går konstruktivt og positivt ind i det videre arbejde og håber på, at enigheden vil udmønte sig i konkrete aftaler," siger Jakob Willer, direktør i teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien.

Yderligere information hos Søren Stahlfest Møller, formand for Joint Advisory Board og Økonomidirektør i Banedanmark på 82 34 13 13.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276