Kontrakt om elektrificering af den danske jernbane på plads


(29.05.2015)

CR_underskrift_lille

Banedanmark har i dag underskrevet kontrakt om elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet med konsortiet Aarsleff-Siemens. Kontrakten har en samlet pris på 2,8 mia. kr. Som del af kontrakten er der mulighed for at indgå yderligere aftale om en række optioner. Samtidig med selve elektrificeringen udfører Banedanmark en lang række større forberedende arbejder herunder ombygninger af flere hundrede broer rundt om i Danmark som del af det samlede elektrificeringsprogram.

Jesper Hansen, administrerende direktør i Banedanmark:

"Vi ser frem til sammen med Aarsleff-Siemens at elektrificere yderligere 1300 km af den danske jernbane. Den kommende elektrificering af en lang række strækninger rundt om i landet er en af de centrale dele i hele arbejdet med at skabe fremtidens jernbane og vil både give passagererne kortere rejsetider og jernbanen en grønnere profil."

"Kontrakten er tildelt efter forhandling som en totalentreprise, og jeg noterer mig med stor tilfredshed, at kontrakten for alle strækninger ligger inden for budget."

"Vi har haft en tæt dialog med de fire bydende konsortier, der er kommet med deres bedste løsninger ud fra deres erfaringer fra udenlandske projekter. Dermed indgår vi i dag kontrakt om en optimal teknisk løsning både i forhold til selve elektrificeringen og den senere drift. Og samtidig har vi kunnet tilbyde en jævn fordelt udrulningsplan for elektrificeringen af alle de besluttede strækninger."

"Kontrakten med Aarsleff-Siemens giver samtidig Banedanmark mulighed for at sikre den optimale koordination med de mange øvrige store projekter, bl.a. Signalprogrammet, Ringsted-Femern og hastighedsopgraderinger i forhold til Timemodellen. Dermed kan vi sikre de færrest mulige gener for den daglige togtrafik undervejs."

Banedanmarks administrerende direktør er også meget tilfreds med, at det har været forhandlinger med fire stærke bydere, så man under de løbende forhandlinger har fået en god konkurrence om kontrakten på elektrificering af den danske jernbane.

Kontaktens tildelingskriterier er vægtet således, at prisen er afbalanceret over for den tekniske løsning og evnen til at gennemføre projektet til tiden med så få gener for passagererne som muligt.

Der er tale om både kendte og erfarne samarbejdspartnere. Aarsleff har i mange år arbejdet på jernbanen med forskellige anlægsprojekter, og Siemens leverer det nye CTBC signalsystem til S-banen, så det er partnere, Banedanmark har et godt kendskab til fra vores andre projekter.

Fakta: Banedanmarks Elektrificeringsprogram og kontrakten med Aarsleff-Siemens

I alt skal 1300 km jernbane elektrificeres frem mod 2026. Dette indebærer ud over selve udrulningen af elektrificeringen også en række ændringer af infrastrukturen, bl.a. ombygning af broer for at sikre plads til køreledninger under dem, immunisering af andre installationer overfor elektrificering, rydning af vegetation langs jernbanen m.m.

Kontrakten med Aarsleff-Siemens omfatter elektrificering af alle de politisk besluttede strækninger. Den første strækning, der bliver elektrificeret, er den 57 km lange strækning mellem Esbjerg-Lunderskov. Efterfølgende følger strækningerne Køge Nord-Næstved, København-Ringsted,  Ringsted-Holeby, Roskilde-Kalundborg, Fredericia-Aarhus, Aarhus-Aalborg, Aalborg-Frederikshavn og Vejle-Struer.

Herudover indgår der i kontrakten option på elektrificering af yderligere strækninger bl.a. Vestfyn, Vejlefjord broen, Hovedgård-Hasselager.

Kontrakten indeholder også en række optioner, der giver Banedanmark muligheder for at indkøbe komponenter og kompenseringsudstyr mm.

Yderligere oplysninger hos Banedanmark presse på tlf. 8234 1313

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276