Banedanmark arbejder videre med tre linjeføringer til en ny bane til Billund. En løsning via Farre droppes.


(19.09.2016)

Banedanmark er i gang med at lave VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet) til brug for en ny bane til Billund.

Indtil videre har Banedanmark arbejdet med i alt fire mulige linjeføringer til en ny bane til Billund.

En borger har foreslået, at der etableres en linjeføring via Farre. Dette linjeføringsforslag har Banedanmark undersøgt og valgt ikke at tage med i de videre VVM-undersøgelser.

Det skyldes, at løsningen ikke indeholder fordele i forhold til den linjeføring, der går over Gadbjerg. Farre-løsningen ville betyde længere rejsetid til Vejle samt flere anlægs- og driftsomkostninger end linjeføringen til Gadbjerg.

Den foreslåede løsning med at anlægge banen over Farre kræver desuden at der anlægges mere ny banestrækning end ved linjeføringen over Gadbjerg, hvorfor det forventes, at den bliver dyrere at anlægge.

I forhold til de tre forslag der arbejdes videre med, så vil Farre-løsningen give længere rejsetid fra Vejle til Billund lufthavn, samt op mod seks-syv minutters længere rejsetid fra Vejle til Billund by og Legoland. Dette opvejer ikke den rejsetidsbesparelse, som rejsende nordfra vil opnå med løsningen. Den forlængede rejsetid skyldes især den tidskrævende vending i Billund Lufthavn og den længere rute.

Banedanmark fortsætter undersøgelser med de tre resterende linjeføringer. Projektet forventes at gå i høring i første halvdel af 2017, hvor VVM-redegørelsen også offentliggøres.

Oversigtskort til Ny bane til Billlund
Farreløsningen er markeret med pink på ovenstående kort.


Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276