Fra Esbjerg til Lunderskov med kørestrøm i april 2017


(26.10.2016)

Banedanmark er i fuld gang med at elektrificere den 57 km lange strækning mellem Esbjerg og Lunderskov.
 
Der udestår nu kun ramning og opsætning af master i Esbjerg samt trækning af køretråd enkelte steder langs strækningen, før kørestrømsanlægget er færdiggjort i april 2017, hvorefter det er muligt at køre med eltog på strækningen.
 
Det betyder at projektet er forsinket fra den planmæssige
ibrugtagning ved årsskiftet 16/17.Kørestrøm
 
"Vi er ærgerlige over denne forsinkelse på den første strækning, vi elektrificerer. Arbejdet med at sætte kørestrømsmasterne langs strækningen er meget kompliceret, da terrænet og banens forløb gør, at ikke alle master er ens. Vi gennemfører desuden en ekstraordinær kontrol af sporet for at være sikre på, at ramningen af mastefundamenterne ikke ødelægger sporet. Disse omstændigheder har forsinket arbejdet," siger Klaus Bergman, projektdirektør i Elektrificeringsprogrammet i Banedanmark, og uddyber:
 
"De cirka 1600 master langs banen mellem Esbjerg og Lunderskov består af en række standardmaster, men også master, som bliver specialdesignet til deres nøjagtige placering og funktion. Derudover fremstilles portaler til brug på stationerne, som designes til deres præcise placering og funktion."
 
Elektrificeringen af strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er den første af flere strækninger, der over de kommende år skal elektrificeres. Derfor vil Banedanmark også allerede på nuværende tidspunkt inddrage erfaringerne fra projektet i de kommende elektrificeringsprojekter.
 
"De erfaringer, vi har høstet på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov kan vi bruge på de kommende strækninger. Både når det gælder masternes design, selve projekteringen og udførelsen af arbejdet bliver vi nu bedre og mere effektive," siger Klaus Bergman.
 
Banedanmark har sammen med entreprenøren lagt en plan for de resterende arbejder, så strækningen kan tages i brug fra april 2017.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf: 8234 1313
 
Læs mere om elektrificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov

Download pressefoto af det nye kørestrømsanlæg

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276